Phát hiện, xử phạt 8 tổ chức phát hành vi phạm chào bán trái phiếu doanh nghiệp

19:52 | 20/09/2022

(HQ Online) - Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, từ tháng 10/2021 đến nay, đơn vị đã kiểm tra 21 công ty chứng khoán, qua đó phát hiện 6 trường hợp vi phạm liên quan đến cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ. Đồng thời, kiểm tra 9 tổ chức phát hành thì 8 tổ chức có vi phạm.

Nghị định sửa đổi Nghị định 153/NĐ-CP tăng cường minh bạch trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 153 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Các ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Phát hiện, xử phạt 8 tổ chức phát hành vi phạm chào bán trái phiếu doanh nghiệp
Thanh, kiểm tra 9 đơn vị phát hành TPDN cho thấy có tới 8/9 tổ chức vi phạm.

Ông Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, từ tháng 10/2021 đến nay, qua thanh tra kiểm tra 9 tổ chức phát hành gồm 4 tổ chức phát hành không phải công ty đại chúng (kiểm tra đột xuất) và 5 tổ chức phát hành là công ty đại chúng (thanh tra định kỳ) cho thấy có tới 8/9 tổ chức vi phạm.

Trong đó, 2 tổ chức phát hành không phải công ty đại chúng vi phạm quy định tại Luật Chứng khoán. Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Apec Group và Công ty CP Tập đoàn VsetGroup chào bán trái phiếu ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định. UBCKNN đã xử phạt mỗi tổ chức 600 triệu đồng và yêu cầu thu hồi trái phiếu phát hành, hoàn trả tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư nếu nhà đầu tư có yêu cầu.

Đối với 2 tổ chức phát hành không phải công ty đại chúng là Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, kết quả, 2 tổ chức phát hành trên vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và đã bị xử phạt 70 triệu đồng.

Thông qua thanh tra định kỳ 4 tổ chức phát hành là công ty đại chúng gồm Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai, Công ty CP Tân Phú Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi, Công ty CP Bất động sản và Đầu tư VRC, UBCKNN cũng phát hiện các đơn vị này vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Bộ Tài chính đang xem xét xử lý theo quy định.

Ngoài ra, ông Điền cũng cho biết, theo kết quả rà soát đối với nội dung đơn của nhà đầu tư, UBCKNN đã xử phạt Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Việt Hưng vi phạm về công bố thông tin không đúng thời hạn 60 triệu đồng.

Đối với các công ty chứng khoán, UBCKNN đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tiến hành tổng cộng 30 đoàn thanh, kiểm tra đối với 21 công ty chứng khoán và 9 tổ chức phát hành. Trong đó, có nội dung thanh, kiểm tra liên quan đến việc tuân thủ quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, đối với 21 công ty chứng khoán (gồm 7 công ty chứng khoán bị kiểm tra, thanh tra định kỳ và 14 công ty chứng khoán bị kiểm tra, thanh tra đột xuất) có 6 công ty chứng khoán có vi phạm liên quan đến việc cung cấp dịch vụ TPDN riêng lẻ.

Theo đó, Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán TPDN riêng lẻ, cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng TPDN riêng lẻ khi chưa được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và đã bị xử phạt 250 triệu đồng.

Công ty CP Chứng khoán Thành Công công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc mua lại trái phiếu trước hạn, đã bị xử phạt 50 triệu đồng. Cùng với đó, Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong vi phạm quy định cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán TPDN.

3 đơn vị còn lại gồm các Công ty CP Chứng khoán: Everest, KIS Việt Nam và An Bình bị kiểm tra đột xuất liên quan đến vụ việc tư vấn phát hành TPDN của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong đó có hành vi vi phạm không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được; đồng thời vi phạm các quy định về công bố thông tin.

Ông Nguyễn Công Điền cho biết, UBCKNN đang tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 công ty chứng khoán nêu trên. Bên cạnh đó, đối với các công ty chứng khoán liên quan đến vụ việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, UBCKNN đã trao đổi kết quả, tài liệu kiểm tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

Theo đại diện Vụ Giám sát công ty đại chúng, thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, HNX và các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, giám sát, tiếp tục thanh tra, kiểm tra các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, tổ chức phát hành TPDN riêng lẻ để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Hoài Anh