Nỗ lực vượt bậc, ngành Tài chính thu ngân sách đạt 941,3 nghìn tỷ đồng

15:54 | 07/07/2022

(HQ Online) - Chiều 7/7, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính- ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự Hội nghị.

6 tháng, ngành Thuế đã thu ngân sách vượt 775 nghìn tỷ đồng
Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 932,9 nghìn tỷ đồng
Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 806,4 nghìn tỷ đồng
Nỗ lực vượt bậc, ngành Tài chính thu ngân sách đạt 941,3 nghìn tỷ đồng
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính-ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Tài chính.

Thu ngân sách tăng gần 20% so với cùng kỳ

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Nhà nước... Về phía Bộ Tài chính, tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và các đồng chí Lãnh đạo Bộ, các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, tổng cục và các đơn vị thuộc Bộ.

Tại điểm cầu 62 tỉnh, thành phố có sự tham dự của Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương; Lãnh đạo các Cơ quan tài chính, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đóng trên địa bàn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2022 được triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát, nền kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực và đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động không thuận từ xung đột vũ trang Nga và Ukraine, giá xăng dầu và nguyên liệu đầu vào tăng cao, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sạt lở đất,... ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Tài chính đã quyết liệt triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - NSNN đề ra.

Theo đó, ngành Tài chính tập trung triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, các đề án; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách được chú trọng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính - NSNN, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã hoàn thành 15/18 đề án nhiệm vụ được giao.

Về kết quả thu NSNN, 6 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán (thu ngân sách trung ương đạt 66,4% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt xấp xỉ 67% dự toán), tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa đạt 747,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,6% dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Có 10/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa tiến độ thu đạt khá so với dự toán (trên 55%), còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (48% dự toán) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (40,5% dự toán).

Thu từ dầu thô đạt 35,4 nghìn tỷ đồng, bằng 125,6% dự toán, tăng 87,2% so với cùng kỳ và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 157,9 nghìn tỷ đồng, bằng 79,4% dự toán, tăng 28,3% so với cùng kỳ trên cơ sở tổng số thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 225,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 67,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng tăng trưởng tích cực; kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá đến ngày 30/6/2022 đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ, trong đó, kim ngạch các mặt hàng đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh (như: xăng dầu, chất dẻo, hóa chất, điện thoại và linh kiện, sắt thép các loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử nhập khẩu,...), góp phần tăng thu ngân sách trong lĩnh vực này.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho DN và người dân. Kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong 6 tháng đầu năm thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khoảng 39,8 nghìn tỷ đồng.

Tính cả 6,1 nghìn tỷ đồng số tiền miễn, giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số tiền đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 45,9 nghìn tỷ đồng.

Đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi

Nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 6 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội cho nhân dân.

Về chi NSNN, 6 tháng đàu năm, chị NSNN ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 28,6% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 50,1% dự toán, chi thường xuyên đạt 45,8% dự toán.

Nỗ lực vượt bậc, ngành Tài chính thu ngân sách đạt 941,3 nghìn tỷ đồng
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lãnh đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành dự Hội nghị.

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm, cắt giảm và nguồn còn lại của NSTW năm 2021, trong đó bổ sung 6.840 tỷ đồng thực hiện Chương trình.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 8/6/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; kiên quyết cắt giảm những khoản chi ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2022 chưa phân bổ (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định) để bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình.

Theo Bộ Tài chính, trong nửa đầu năm, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Các chỉ tiêu an toàn nợ công được Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong nửa đầu năm. Về hạn chế, khó khăn trong thu, chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, về tổng thể tiến độ thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt khá, nhưng một số khoản thu và địa bàn tiến độ đạt thấp, nợ đọng thuế có xu hướng tăng; tình trạng gian lận, trốn lậu thuế, nhất là quản lý thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, kinh doanh xuyên biên giới, diễn biến phức tạp.

Công tác cổ phần hóa, sắp xếp lại DNNN, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN chậm so với kế hoạch đề ra; trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi. Việc công bố thông tin của một số DN đại chúng, công ty niêm yết, nhà đầu tư còn chưa đảm bảo yêu cầu; thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng "nóng", tiềm ẩn nhiều rủi ro...

8 giải pháp trọng tâm trong nửa cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức, năng lực nội tại của nền kinh tế thấp; áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng; rủi ro về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là nhân tố quan trọng, quyết định tới ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính đã đề ra 8 giải pháp trọng tâm triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN.

Nỗ lực vượt bậc, ngành Tài chính thu ngân sách đạt 941,3 nghìn tỷ đồng
Các đại biểu theo dõi video sơ kết công tác tài chính NSNN 6 tháng đầu năm 2022.

Một là, tập trung triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đã đề ra.

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính - NSNN theo chương trình công tác của Chính phủ và yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu về thời hạn, chất lượng, khả thi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Ba là, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2022; phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định; tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu trên địa bàn để có giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng thu; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán Quốc hội giao.

Bốn là, điều hành chi NSNN năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Năm là, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, bảo đảm dự toán thu và giảm áp lực chi NSNN.

Sáu là, phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bảy là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại của Ban chỉ đạo 389 quốc gia để chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Tám là, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023-2025.

Hoài Anh