Những điểm đáng chú ý trong dự toán ngân sách năm 2023

08:24 | 05/08/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đề nghị việc xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 phải bám sát tình hình kinh tế - xã hội, tài chính trong và ngoài nước; đồng thời phải có tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu, chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí... Cùng với đó, việc xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2023 phải theo đúng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên NSNN; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách...

Chính phủ chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán NSNN năm 2023
UOB dự báo lạm phát có thể lên tới 5% vào 2023
Kéo dài Nghị quyết 42 đến hết năm 2023
Trong chi đầu tư phát triển, cần ưu tiên bố trí dự toán 2023 đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng.  	Ảnh minh họa
Trong chi đầu tư phát triển, cần ưu tiên bố trí dự toán 2023 đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng. Ảnh minh họa

Phấn đấu thu nội địa tăng 7-9%, thu XNK tăng 4-6%

Tại Thông tư 47/2022/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023 – 2025 vừa được Bộ Tài chính ban hành, Bộ Tài chính yêu cầu dự toán NSNN năm 2023 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Việc xây dựng dự toán thu năm 2023 bám sát tình hình kinh tế - xã hội, tài chính trong và ngoài nước, đồng thời phải có tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu, về quản lý thu, chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế cũng như phải bám sát các tác động thu ngân sách gắn với thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 và việc bổ sung vốn điều lệ cho 3 ngân hàng thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Bộ Tài chính đề xuất phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2023 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại DN, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng khoảng 7-9% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022 (sau khi loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương. Các địa phương xây dựng dự toán thu nội địa năm 2023 ngoài việc đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu quy định, phải tổng hợp đầy đủ các nguồn thu thuộc phạm vi thu NSNN phát sinh trên địa bàn. Dự toán thu NSNN năm 2023 phải được xây dựng trên cơ sở hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai, đối tượng nộp thuế; đảm bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu đối với từng địa bàn, chi tiết số thu từ các dự án mới đi vào hoạt động có số thu lớn theo các quy định hiện hành về thuế, phí, lệ phí và thu khác NSNN...

Đối với thu từ hoạt động XNK, xây dựng dự toán năm 2023 tăng bình quân khoảng 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022. Bộ Tài chính cũng yêu cầu việc xây dựng dự toán thu ngân sách từ hoạt động XNK cần căn cứ vào dự báo tăng trưởng kim ngạch của hàng hóa XK, NK có thuế trong bối cảnh hội nhập, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển dịch cơ cấu mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống có nguồn thu chủ lực và các mặt hàng mới phát sinh. Cùng với đó cần xét đến các yếu tố tác động như: dự kiến biến động giá trong nước và giá thị trường quốc tế của những mặt hàng có số thu NSNN lớn; biến động giá dầu thô trên thế giới; tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền của các đối tác thương mại chiến lược; tác động giảm thu từ việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do đã ký kết và thực thi cam kết trong năm 2023; mức độ thuận lợi hóa thương mại và ảnh hưởng của các hàng rào kỹ thuật; quy mô, tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư trọng điểm có NK trang thiết bị, nguyên vật liệu…

Ưu tiên bố trí dự toán 2023 cho các dự án quan trọng

Về việc xây dựng dự toán chi NSNN năm 2023, Bộ Tài chính yêu cầu việc xây dựng dự toán chi phải theo đúng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách, chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực sự nghiệp công lập theo các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội...

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khi xây dựng dự toán chi phải quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ. Bộ cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ trùng lặp, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Đối với xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển, Bộ Tài chính yêu cầu cần ưu tiên bố trí dự toán năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa, có khả năng giải ngân nhanh, có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội; thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công, thu hồi vốn ứng trước NSNN; các dự án đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án hoàn thành trong năm 2023.

Đáng chú ý, Thông tư cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lập riêng dự toán năm 2023 cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mức bố trí 2 năm 2022-2023 đối với các nhiệm vụ này theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP, chi tiết theo ngành, lĩnh vực, kèm phụ lục chi tiết từng chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; quyết định phê duyệt; tổng mức đầu tư được duyệt; thời hạn khởi công- hoàn thành; số bố trí dự toán năm 2022, số điều chuyển - nếu có và ước thực hiện đến ngày 31/1/2023; đề xuất dự toán năm 2023...

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN về tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hằng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương.

Hoài Anh