Nhiều giải pháp để sớm hoàn thành báo cáo tài chính nhà nước

07:38 | 04/12/2022

(HQ Online) - Việc lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) là bước tiến tất yếu của nền tài chính nước ta hướng tới minh bạch tài chính, ngân sách theo thông lệ quốc tế. Hiện các Kho bạc Nhà nước (KBNN) địa phương đang có những cách làm riêng để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng nêu hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hoàn thành tốt mục tiêu năm 2022
Nâng cao chất lượng báo cáo đầu vào để hoàn thiện báo cáo tài chính nhà nước
6 giải pháp trọng tâm để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
KBNN Đồng Nai đã sớm hoàn thành BCTCNN năm 2021. 	Ảnh: Thùy Linh
KBNN Đồng Nai đã sớm hoàn thành BCTCNN năm 2021. Ảnh: Thùy Linh

Có chế tài cụ thể về thời hạn gửi báo cáo

Trong khi nhiều đơn vị KBNN trên cả nước vẫn đang trong quá trình hoàn thiện BCTCNN năm 2021 thì đến thời điểm hiện tại, BCTCNN do KBNN Bình Dương thực hiện đã được công khai để chuẩn bị cho kì họp HĐND của tỉnh này vào tháng 12.

Theo thông tin từ ông Ngô Hoài Linh, Phó Giám đốc KBNN Bình Dương, ngay từ cuối tháng 10, BCTCNN đã được đơn vị này hoàn thiện và trình UBND tỉnh. Do đây là năm thứ 4 thực hiện nên có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra để có thể thực hiện công tác này một cách nhanh nhất.

Trong quá trình làm việc, KBNN đã bám sát các hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính và thực hiện ấn định thời hạn cho các đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện. Theo đó, nếu đơn vị nào không gửi báo cáo đúng quy định thì KBNN sẽ kiên quyết không nhận và ngừng chi hoạt động cho đơn vị đó. Không chỉ vậy, do năm 2022, công tác tổng hợp BCTCNN phát sinh thêm việc tổng hợp các biểu mẫu báo cáo theo Thông tư 39/2021/TT-BTC như: báo cáo tài sản hạ tầng; tài sản đặc thù, tài sản cố định vô hình và hữu hình chi tiết theo nguyên giá; số dư đầu năm, cuối năm… Do đó, các đơn vị phải chỉnh sửa báo cáo nhiều lần. Chính vì vậy, để có được BCTCNN hoàn thiện thì trách nhiệm của cán bộ KBNN là rất lớn khi phải thường xuyên rà soát số liệu, kể cả sau khi các đơn vị sửa đổi sau khi trả lại nên mất nhiều thời gian.

KBNN Bình Dương đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính để cung cấp số liệu về tài sản hạ tầng, giao thông, nước sạch để có số dư đầu kì chuyển sang số dư năm nay logic với nhau. Trên cơ sở đó KBNN đã đề nghị các huyện, thị căn cứ theo các số liệu này để năm sau thực hiện báo cáo đúng quy định.

KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu cũng là một đơn vị “nhanh nhẹn” trong công tác thực hiện BCTCNN. Theo bà Trịnh Thị Loan, Phó Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu, BCTCNN năm 2021 phạm vi được mở rộng hơn, đặc biệt là thông tin tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng nước sạch nông thôn do UBND các cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải quản lý trong bối cảnh cơ sở dữ liệu chưa có đầy đủ thông tin. Trên cơ sở thống kê và phân tích báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 665 đơn vị với những chế độ, phần mềm kế toán khác nhau. Trong quá trình thực hiện, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu luôn phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan, liên hệ chặt chẽ với cơ quan tài chính, các ban ngành, địa phương trao đổi tháo gỡ các vướng mắc để lập BCTCNN đầy đủ, chính xác, kịp thời.

“Với sự nỗ lực của tập thể công chức KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu và sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, BCTCNN tỉnh năm 2020 và 2021 đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng báo cáo và đúng tiến độ để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm; cung cấp thông tin đa chiều để các cấp lãnh đạo phân tích, đánh giá hiệu quả chi tiêu công, phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới”, bà Trịnh Thị Loan chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Biểu, Giám đốc KBNN Đồng Nai cũng cho biết, hiện nay, việc thực hiện BCTCNN của đơn vị đã đi vào nề nếp. Ngay từ đầu năm KBNN đã có nhiều công văn, văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện và đến nay đã hoàn thiện BCTCNN năm 2021.

Kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực

Có thể nói, việc lập BCTCNN là bước tiến tất yếu của nền tài chính nước ta hướng tới minh bạch tài chính, ngân sách theo thông lệ quốc tế. Để BCTCNN ngày càng hoàn thiện, KBNN đã kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể. Theo đó, KBNN đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu phương án, lộ trình phản ánh giá trị tài sản kết cấu hạ tầng khác (hàng không, đường sắt quốc gia, hàng hải, đường thủy nội địa, thủy lợi…) và tài sản nhà nước khác (di sản…) vào BCTCNN và đẩy nhanh việc theo dõi, quản lý, báo cáo về các tài sản này bảo đảm phù hợp với lộ trình hoàn thiện công tác lập Báo cáo.

Bên cạnh đó, KBNN sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống thông tin Tổng Kế toán Nhà nước, trong đó trước mắt ưu tiên hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo đầu vào phù hợp với khung pháp lý hiện hành; đẩy mạnh tự động hóa, giảm thiểu thao tác nhập thủ công trên hệ thống; thiết lập chức năng khai thác, phân tích thông tin báo cáo theo nhiều chiều, bảo đảm tính ổn định và thân thiện với người dùng.

Để nâng cao chất lượng BCTCNN, KBNN cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác kế toán trong khu vực nhà nước thông qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cải tổ bộ máy kế toán; đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác BCTCNN của hệ thống kho bạc, đặc biệt là trong việc nghiên cứu, phân tích chuyên sâu BCTCNN. Về phía KBNN sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị cung cấp thông tin trong quá trình tiếp nhận báo cáo đầu vào; kịp thời tiếp nhận và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thùy Linh