Nhiệm vụ của ngân hàng thương mại với việc cung cấp thông tin người nộp thuế

16:27 | 30/06/2020

(HQ Online) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, việc cung cấp thông tin, công khai thông tin của người nộp thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại được quy định rất cụ thể.    

Thêm một ngân hàng thương mại cổ phần ký thoả thuận phối hợp thu với Kho bạc Nhà nước
Khuyến khích người nộp thuế sử dụng vụ thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia
Hồ sơ xử lý nợ thuế với người nộp thuế đã chết, mất tích gồm những gì?
Tiếp tục kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu phục vụ miễn, giảm, hoàn thuế
3554 img 5252
Ngân hàng thương mại phải cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho Tổng cục Thuế bằng phương thức điện tử. Ảnh Thùy Linh.

Theo Bộ Tài chính, để đảm bảo việc cung cấp thông tin và công khai thông tin của người nộp thuế phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế, dự thảo Nghị định quy định một chương (Chương VI) về trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông tin người nộp thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, trong đó, dự thảo Nghị đinh quy định cụ thể ngân hàng thương mại có trách nhiệm: Cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho Tổng cục Thuế bằng phương thức điện tử (gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, mã số thuế, ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản, loại tài khoản (tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi), ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản).

Việc cung cấp lần đầu vào ngày 1/1/2021 đối với các tài khoản ngân hàng của người nộp thuế đang còn hiệu lực tính đến thời điểm 31/12/2020, cung cấp hàng tháng (chậm nhất ngày 10 hàng tháng) đối với các tài khoản đăng ký mới, thay đổi thông tin, đóng tài khoản.

Ngoài ra, ngân hàng thương mại cũng phải cung cấp thông tin liên quan đến khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế cho nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định của pháp luật thuế đối với từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà người mua ở Việt Nam phải trả cho nhà cung cấp ở nước ngoài tính trên từng giao dịch mà người mua ở Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Dự thảo Nghị định cũng quy định ngân hàng thương mại phải trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế; trách nhiệm trong việc thực hiện bảo lãnh về tiền thuế cho người nộp thuế. Đồng thời nộp thuế thay cho người nộp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế được sử dụng làm tài sản bảo đảm để vay tiền ngân hàng khi ngân hàng thương mại bán đấu giá tài sản này và áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại thời điểm ngân hàng thương mại kê khai, nộp thuế cho cơ quan Hải quan.

Thùy Linh