Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 714 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 4

17:25 | 05/05/2021

(HQ Online) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 4/2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Quý 2, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Trái phiếu chính phủ tháng 3: Giá trị giao dịch đạt trên 10 nghìn tỷ đồng/phiên
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 659 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 714 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 4
Kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 26.302 tỷ đồng trái phiếu CP trong tháng 4. Ảnh: Internet.

Trên thị trường sơ cấp, thông qua 16 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 4/2021, Kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 26.302 tỷ đồng trái phiếu, tăng 215% so với tháng trước.

So với tháng 3/2021, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng từ 0,05-0,06%/năm tại các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm, giữ nguyên tại các kỳ hạn 20 và 30 năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có giá trị trúng thầu lớn nhất trong các kỳ hạn phát hành.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ bình quân trong tháng 4 đạt 9.789 tỷ đồng/phiên, giảm 5,99% so với tháng 3/2021. Trong đó, khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 116,6 nghìn tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 742 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 79,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,44% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 10,17% so với tháng 3/2021.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giá trị mua đạt hơn 2.342 tỷ đồng, giá trị bán đạt hơn 1.628 tỷ đồng. Như vậy tháng 4 nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 714 tỷ đồng.

Hoài Anh