Ngành Thuế thi đua chặng "nước rút"

18:37 | 23/10/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa phát động phong trào thu đua "nước rút" 3 tháng cuối năm 2021 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Hải quan Quảng Ninh phát động thi đua “90 ngày đêm nước rút”
Thủ tướng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Ngành Thuế "chạy đua" hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
Ngành Thuế thi đua chặng
Ngành Thuế hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021. Ảnh: TCT.

Trước tình hình thu ngân sách tháng 9/2021 giảm mạnh và dự báo thu ngân sách những tháng cuối năm tiếp tục gặp khó khăn, để hoàn thành dự toán năm 2021, Tổng cục Thuế vừa phát động phong trào thu đua "nước rút" 3 tháng cuối năm 2021 (từ 1/10/2021 - 31/12/2021).

Căn cứ vào dự toán được giao và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đặt ra mục tiêu của phòng trào thi đua chặng nước rút là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, yêu cầu oàn ngành tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, phong trào cũng hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021; phấn đấu đạt mục tiêu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký từ đầu năm; tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Để đạt mục tiêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tập trung vào các nội dung cụ thể sau: Tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao về dự toán chu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2021 ở mức cao nhất.

Toàn ngành thi đua xây dựng giải pháp khai thác nguồn thu, tăng thu cho ngân sách trung ương và địa phương; thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ cải cách thủ tục hành chính về thuế; thực hiện tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ...

Để hoàn thành tất cả các nội dung đã đề ra, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, các cục thuế xây dựng kế hoạch công tác quý IV/2021, nêu rõ các biện pháp thực hiện và có tiến độ công việc cụ thể.

Cơ quan thuế các địa phương tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các cơ quan, đoàn thể trong công tác thu ngân sách, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến kết quả thu để chính quyền các cấp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các vụ, đơn vị, các cục thuế tổ chức quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành nói chung và đơn vị mình nói riêng đến toàn thể công chức thuộc đơn vị. Trên cơ sở đó, mỗi tập thể, cá nhân đăng ký các chương trình hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị và toàn ngành.

Thùy Linh