Ngành Thuế tập trung thu số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước

11:32 | 07/11/2021

(HQ Online) - Đã có hơn 78,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được cơ quan Thuế gia hạn cho doanh nghiệp, tổ chức.

Đã đến thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng sau gia hạn của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021
Kiến nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước
Sắp hết thời gian gia hạn nộp thuế GTGT kỳ tháng 3 và quý 1/2021
Ảnh: Thuỳ Linh.
Tổng số thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn là 78.559 tỷ đồng. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 20/10, cơ quan Thuế đã nhận được hơn 139 nghìn đơn đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Đây là số đơn của 119.585 doanh nghiệp, tổ chức và 19.481 cá nhân.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 78.559 tỷ đồng. Trong đó: Thuế giá trị gia tăng các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, quý 1 và quý 2/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 44.851 tỷ đồng.

Tổng số tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1, quý 2/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và bằng 30.887 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến ngày 20/11, số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 359 tỷ đồng; tiền thuê đất là 2.460 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong những tháng cuối năm cơ quan Thuế các cấp sẽ tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Song song với đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan Thuế các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, chủ động xây dựng các chương trình đối thoại với doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo tình hình dịch bệnh, qua đó hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.

Thùy Linh