Ngành Thuế kiến nghị xử lý hơn 1 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

15:15 | 06/02/2023

(HQ Online) - Ngay từ tháng đầu năm 2023, ngành Thuế đã tập trung thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ thuế để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2023.

Ngành Thuế kiến nghị xử lý hơn 1 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra
Trong tháng 1, toàn ngành Thuế thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, trong tháng 1/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 0,99% kế hoạch năm 2023 và bằng 159,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, cơ quan Thuế các cấp cũng đã kiểm tra được 1.196 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 134,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Thống kê cho thấy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 1.213 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 692 tỷ đồng, bằng 83,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Còn trong công tác quản lý nợ thuế, tổng số tiền thu nợ thuế trong tháng 1/2023 ước đạt 1.500 tỷ đồng, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ đạt1.350 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ đạt 150 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/1/2023 là 141.901 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm ngày 31/12/2022, tăng 28,4% so với thời điểm ngày 31/1/2022. Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 76.713 tỷ đồng, tăng 15,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước trong tháng 2 và quý 1 năm 2023.

Thùy Linh