Ngành Thuế kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng

11:06 | 30/12/2021

(HQ Online) - Năm 2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.587 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó đã nộp ngân sách nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công
Ngành Thuế tập trung thu số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước
Gỡ khó về hoàn thuế giá trị gia tăng các dự án đầu tư cho doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng với hàng hoá, dịch vụ
Ngành Thuế kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng
Toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.587 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thời gian qua, bên cạnh việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ngành Thuế đã tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, ngành Thuế cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế nhằm đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện chặt theo đúng quy định, quy trình quản lý thuế; giải quyết hồ sơ hoàn thuế đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến ngày 6/12/2021, cơ quan Thuế đã ban hành 19.341 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 146.339 tỷ đồng, bằng 100,2% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2021 đã được Quốc hội thông qua và bằng 116,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính Phủ, Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/2/2017 của Bộ Tài chính. Theo đó, các cục thuế đã rà soát các doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá có rủi ro cao để thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Kết quả, đến nay, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.587 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 33.388 tỷ đồng. Theo đó, năm 2021, ngành Thuế đã ban hành 465 quyết định hoàn thuế GTGT, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 3.499 tỷ đồng; trước năm 2021, đã ban hành 3.122 quyết định hoàn thuế GTGT, tương ứng với số tiền hoàn là 29.889 tỷ đồng. Từ đó, tổng số thuế truy hoàn và phạt là 749 tỷ đồng; đã nộp ngân sách nhà nước 251,61 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong năm 2022, ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế. Đồng thời tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định; kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT; phát hiện kịp thời những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng, sai mục đích.

Ngành Thuế cũng sẽ chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thuế điện tử.

Thùy Linh