Ngành Tài chính đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

10:47 | 31/03/2023

(HQ Online) - Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Bộ Tài chính chú trọng thực hiện xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm và đã thu được những kết quả đáng ghi nhận ngay từ đầu năm.

Ngành Hải quan: Đổi mới, sáng tạo, đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính
Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản
Từ đầu năm đến nay Kho bạc Nhà nước đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN. 	 	Ảnh: Thuỳ Linh
Từ đầu năm đến nay Kho bạc Nhà nước đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN. Ảnh: Thuỳ Linh

Đảm bảo chi ngân sách đúng, đủ

Trong những tháng đầu năm 2023, ngành Tài chính luôn đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã phân bổ, giao dự toán NSNN cho các bộ, cơ quan trung ương, cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng chính sách, chế độ quy định và trong phạm vi dự toán được giao. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các giải pháp huy động và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình, bảo đảm đáp ứng kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi của NSNN nói chung và Chương trình nói riêng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển.

Bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu; tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng và nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá...

Bộ Tài chính cũng cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 2 tháng đầu năm 2023 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương; lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 18,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm 2023.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã tăng cường kiểm soát chi NSNN, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN, các chủ đầu tư. Đồng thời, chủ động quản lý, điều hành, sử dụng ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách các cấp, các đối tượng gửi tiền tại Kho bạc Nhà nước. Thông qua công tác kiểm soát chi, từ đầu năm đến 15/2/2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán theo đúng quy định 238 món với tổng số tiền 47,8 tỷ đồng (trong đó: chi thường xuyên là 196 món, thành tiền 10,1 tỷ đồng; chi đầu tư là 42 món, thành tiền 37,7 tỷ đồng).

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng thực hiện nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính nhà nước, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi từ NSNN; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát NSNN nhằm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây lãng phí NSNN. Trong 2 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 11.365 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 146.122 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 17.489 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 2.632 tỷ đồng.

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Thời gian tới, ngành Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà Chính phủ đã đề ra tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Theo đó, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 theo định hướng, chủ trương của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực được giao phụ trách, trong đó phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên đảm bảo việc thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

Bộ Tài chính sẽ thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 để làm cơ sở đề xuất sửa đổi Luật và các văn bản pháp luật liên quan nhằm đổi mới cơ chế phân cấp NSNN. Song song với đó, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng NSNN gắn với tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng NSNN, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng NSNN và các nguồn lực tài chính công.

Một nhiệm vụ quan trọng khác sẽ được Bộ Tài chính thực hiện trong thời gian tới là rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định tại các luật liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tối đa tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai. Bộ Tài chính cũng sẽ đẩy mạnh công tác số hóa quy trình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, lập dự toán và công tác kế toán, quyết toán NSNN, quản lý, giám sát vốn đầu tư công; hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư công. Đồng thời công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

Thùy Linh