Nâng chất cho thi tuyển lãnh đạo

07:45 | 18/10/2022

(HQ Online) - Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" được Bộ Nội vụ triển khai từ năm 2017 với 14 cơ quan Trung ương và 22 tỉnh, thành được chọn thực hiện thí điểm.

Thi tuyển lãnh đạo
Nâng chất cho thi tuyển lãnh đạo
ảnh minh họa

Kết quả bước đầu của việc triển khai tại khối các cơ quan Trung ương là đã tổ chức thi và tuyển chọn được 42 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng, trong đó cấp vụ có 32 ứng viên; cấp phòng có 10 ứng viên; tại 22 tỉnh, thành phố đã tuyển chọn được 368 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng. Đi đầu cả nước về thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương là TPHCM. Theo thống kê, hiện TPHCM có 268 vị trí lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương, trong đó có 34 vị trí (5 cấp trưởng, 29 cấp phó) hiện còn thiếu. Về lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, TP hiện được cơ cấu 3.543 vị trí, còn khuyết 484 người - 96 cấp trưởng và 388 cấp phó. Theo đánh giá của TPHCM, việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý hiện nay thiếu tính cạnh tranh, chưa tạo được động lực để cán bộ, công chức, viên chức trẻ rèn luyện, phấn đấu. Do đó, TPHCM kỳ vọng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý giúp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hết phát huy năng lực, nâng cao hiệu suất công việc. Đó chính là lý do, những tháng cuối năm 2022 TPHCM sẽ triển khai thi tuyển 13 vị trí tại 6 đơn vị và năm 2023 sẽ mở rộng hình thức này tới các cấp quản lý.

Nhìn thẳng thực tế, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý là một trong những giải pháp đột phá trong công tác cán bộ. Qua đó lựa chọn được nhân sự có trình độ, năng lực; phát hiện, bổ nhiệm người tài bên ngoài tổ chức để bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng cục bộ trong địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cần hoàn thiện phương thức thi tuyển từ nội dung kiến thức thi vì qua các kỳ thi tuyển thời gian qua cho thấy các phần thi còn đơn giản, mới tập trung đánh giá kiến thức nghiệp vụ mà chưa đánh giá các khả năng khác như: khả năng lên kế hoạch, khả năng thuyết minh, khả năng tư duy, khả năng thích ứng... Bên cạnh đó, Hội đồng thi cần công khai, minh bạch, đảm bảo khách quan thông qua việc lập Hội đồng thi tuyển cấp tỉnh, thành phố với sự tham gia của nhiều đơn vị nhằm giảm bớt nguy cơ cuộc thi có thể bị thao túng bởi chính các cơ quan tuyển dụng. Các bộ, ngành và địa phương khi có kế hoạch thi tuyển cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để xóa bỏ tâm lý e ngại của ứng viên khi tham gia thi tuyển; khuyến khích nhiều ứng viên tham gia dự tuyển để tạo nên sự cạnh tranh, lựa chọn được những cán bộ chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc.

Mai Ka