Nâng cấp ứng dụng quản lý thuế eTax

09:07 | 20/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa thực hiện nâng cấp ứng dụng quản lý thuế để đáp ứng Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Tiện ích khi thực hiện nộp thuế điện tử qua eTax Mobile
eTax Mobile: Giảm thời gian, chi phí và rủi ro cho người nộp thuế
Ra mắt Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và ứng dụng eTax Mobile
Nâng cấp ứng dụng quản lý thuế eTax
Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng quản lý thuế để đáp ứng Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.7, iCaNhan 3.2.2, HTKK 4.8.2, iTaxViewer 1.9.3, TMS 5.33 đáp ứng bổ sung hỗ trợ kê khai và gửi danh sách số hiệu tài khoản thanh toán đáp ứng Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với ứng dụng thuế điện tử phân hệ DN (eTax), bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu 01/DS-TK-Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán để hỗ trợ các ngân hàng thương mại kê khai và gửi cho cơ quan thuế số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế; cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/PBVMT, 02/PBVMT bổ sung ràng buộc bộ chỉ tiêu [02], [07], [08] không được trùng nhau.

Ngoài ra, nâng cấp ứng dụng thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan) với việc nâng cấp chức năng “Gửi tờ khai quyết toán thuế” cho phép gửi tờ khai quyết toán thuế bổ sung có lần nộp lớn hơn lần nộp được cơ quan thuế chấp nhận và cho phép tải file cho mọi kỳ tính thuế; cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 01/TTS (TT40/2021): Chỉ tiêu [19a] trên dòng hợp đồng không hiển thị năm tính thuế. Tờ khai 01/CNKD (TT40/2021): khắc phục việc người nộp thuế không tra cứu được tờ khai do ứng dụng không lưu được tờ khai vào cơ sở dữ liệu.

Tổng cục Thuế cũng hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.9.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.1.7, iCaNhan 3.2.2.

Một ứng dụng khác là hỗ trợ người nộp thuế kê khai (HTKK) được bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu 01/DS-TK Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán để hỗ trợ các ngân hàng thương mại kê khai và gửi cho cơ quan thuế số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế.

Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) cũng được nâng cấp để hỗ trợ nhận mẫu biểu 01/DS-TK - Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán theo phương thức điện tử. Ngoài ra, tờ khai 01/NTNN được xử lý cho phép chấp nhận tờ khai của người nộp thuế khi không kê khai số hợp đồng đối với trường hợp người nộp thuế không phát sinh doanh thu đồng thời khắc phục việc hệ thống ghi nhận thiếu thông tin “Ngày thanh toán”.

Tờ khai 02/PH được mở rộng độ dài trường số thuế lên 13 chữ số (trong đó có 2 số thập phân) để khắc phục việc người nộp thuế kê khai số thuế 12 chữ số nhưng hệ thống không hạch toán được tờ khai và chuyển trạng thái 09, 9*.

Thùy Linh