Năm 2022, ngành Thuế sẽ tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế

10:59 | 12/01/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với khẩu hiệu “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022”.

Năm 2021, ngành Thuế đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như thế nào?
6 giải pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2022
Năm 2021, ngành Thuế đã gửi 4 triệu thư điện tử tới người nộp thuế
Ảnh: Thùy Linh.
Tổng cục Thuế vừa phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. Ảnh: Thùy Linh.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo đà cho các năm tiếp theo hoàn thành tốt các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, toàn ngành Thuế phải đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động thích ứng, vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với các mục tiêu cụ thể.

Theo đó, ngành Thuế sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 đã được giao.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng; triển khai hoá đơn điện tử trên phạm vi cả nước; tinh gọn, kiện toàn bộ máy cơ quan thuế các cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế và công tác quản lý hoàn thuế; tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thuế điện tử; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích, đánh giá mức độ rủi ro, tập trung thanh tra, kiểm tra, chống thất thu đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp được miễn, giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án... Nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức thực hiện thanh tra, kiểm tra trong điều kiện dịch bệnh phức tạp góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, các cục thuế phải triển khai giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng đội thuế, từng công chức quản lý chi tiết nhiệm vụ cho từng tháng, quý và cả năm; thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, phấn đấu giảm tỷ lệ tổng nợ trên tổng số thu. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạm chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước .

Bên cạnh đó, các cục thuế cũng phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước .

“Nhiệm vụ đặt ra cho ngành thuế trong năm 2022 là rất nặng nề. Với bề dày truyền thống và thành tích đã đạt được, Tổng cục Thuế kêu gọi và đề nghị toàn thể công chức, viên chức ngành Thuế nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn dấu, đồng sức, đồng lòng quyết tâm, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra”, văn bản nêu rõ.

Thùy Linh