Một số đối tượng thuộc diện được gia hạn nộp thuế chưa nộp giấy đề nghị gia hạn thuế

08:11 | 11/08/2022

(HQ Online) - Tính đến hết tháng 7, ngành Thuế đã thu hồi được hơn 19,8 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế, bằng 47% chỉ tiêu thu nợ của năm 2022.

Ảnh: Internet.
Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/7/2022 là 133.639 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/7/2022 là 133.639 tỷ đồng. Số nợ này tăng 16,2% so với thời điểm ngày 31/12/2021 và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 68.141 tỷ đồng; tiền phạt và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu là 22.748 tỷ đồng; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 24.964 tỷ đồng; tiền thuế nợ đang xử lý là 7.980 tỷ đồng; tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện là 9.802 tỷ đồng.

Theo lý giải của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ước tại thời điểm 31/7/2022 tăng so với thời điểm 31/12/2021 một phần do phát sinh tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày trên tổng số tiền nợ thuế.

Ngoài ra, có tình trạng một số người nộp thuế thuộc ngành nghề được gia hạn nộp thuế chưa nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP nên vẫn theo dõi nợ thuế làm tổng số nợ thuế tăng lên. Bên cạnh đó, một số người nộp thuế cũng gặp phải khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến chưa nộp kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, số nợ thu hồi được trong tháng 7/2022 ước đạt 3.600 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 7/2022 thu được 19.845 tỷ đồng (bằng 47% chỉ tiêu thu nợ năm 2022).

Đáng chú ý, về xử lý khoanh nợ, xoá nợ thuế không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, trong 7 tháng đầu năm 2022, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 2.369 tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực (1/7/2020) đến cuối tháng 7/2022 ước đạt 34.771 tỷ đồng (xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.164 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 6.607 tỷ đồng).

Thùy Linh