Một số địa phương đã dễ dãi chấp nhận nhiều dự án FDI quy mô nhỏ

14:01 | 01/07/2022

(HQ Online) - Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, một số địa phương vẫn còn dễ dãi trong việc chấp nhận khá nhiều dự án FDI quy mô nhỏ, không mang lại hiệu quả cho địa phương về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách.

Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp nhận dòng vốn FDI dịch chuyển theo xu hướng “Trung Quốc +1”
Doanh nghiệp FDI Đồng Nai than về phí hạ tầng cảng biển TPHCM
Vốn FDI từ Hàn Quốc đang đổ mạnh vào Việt Nam
Một số địa phương đã dễ dãi chấp nhận nhiều dự án FDI quy mô nhỏ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Nghị quyết 115/NQ-CP

Báo cáo nêu rõ: việc triển khai đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết 115/NQ-CP đã góp phần khơi thông, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành CNHT nói riêng.

Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều nhiệm vụ đề ra vẫn chưa được triển khai hoặc triển khai còn chậm dẫn đến hiệu quả chưa thực sự rõ rệt. Một số cơ chế, chính sách hiện hành bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi, tuy nhiên vẫn chưa được các bộ, ngành và cơ quan có thẩm quyền đánh giá và nghiên cứu điều chỉnh.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao còn nhiều hạn chế, dẫn đến hiệu quả triển khai Nghị quyết chưa cao.

Bộ Công Thương cũng đề cập tới góc độ, một số vướng mắc, tồn tại tại các quy định hiện hành vẫn chưa được các bộ, ngành quan tâm nghiên cứu và tìm biện pháp tháo gỡ, gây ra tình trạng có chính sách nhưng không triển khai trong thực tế hoặc hiệu quả triển khai rất thấp. Ví dụ, chính sách phát triển CNHT hiện nay còn thiếu các cơ chế đủ hữu hiệu để gắn kết giữa doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp chế biến, chế tạo.

Chưa có chính sách tận dụng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chế xuất (chủ yếu là doanh nghiệp FDI) để nâng cao giá trị gia tăng trong nước của sản phẩm chính và phát triển chuỗi cung ứng tại ngay chính thị trường nội địa.

Bộ Công Thương đánh giá: chính sách thu hút đầu tư FDI vào các ngành sản xuất sản phẩm CNHT cũng chưa đủ hấp dẫn để thu hút được các nhà đầu tư lớn, có vai trò làm động lực lan tỏa cho cả ngành.

Nhìn nhận công tác thu hút FDI đầu tư vào các địa phương mang lại nhiều kết quả khởi sắc trong thời gian qua, song theo Bộ Công Thương nhận thức về thu hút và quản lý các nguồn vốn FDI tại các địa phương chưa đồng bộ, thiên về lợi ích trước mắt mà chưa tính đến vấn đề chiến lược; thu hút đầu tư ưu tiên số lượng mà chưa quan tâm đến chất lượng, ảnh hưởng đến các cân đối tổng thể của nền kinh tế.

Nhiều địa phương vẫn chưa tập trung xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phù hợp mà mới chỉ dựa vào các thế mạnh vốn có của địa bàn tỉnh để thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

Đáng chú ý, một số địa phương vẫn còn dễ dãi trong việc chấp nhận khá nhiều dự án FDI quy mô nhỏ, không mang lại hiệu quả cho địa phương về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách; còn có tình trạng cấp đất quá lớn cho dự án FDI mà không căn cứ vào quy hoạch của địa phương.

Bên cạnh đó, tình trạng phổ biến hiện nay là các địa phương mới chỉ quan tâm đến giai đoạn đầu của quá trình thu hút đầu tư mà chưa thực sự quan tâm đến việc phát huy sự lan tỏa của các dự án FDI lớn, gây lãng phí các cơ hội, tiềm năng có thể nhận được từ FDI trong thời gian các dự án này đang hoạt động tại Việt Nam.

"Công tác giám sát, quản lý và đánh giá các dự án FDI tại các địa phương hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều dự án FDI chậm triển khai so với tiến độ cam kết hoặc nhà đầu tư không có khả năng thực hiện gây lãng phí nguồn lực của các địa phương", Bộ Công Thương đánh giá.

Để thúc đẩy CNHT phát triển mạnh mẽ, Bộ Công Thương cho rằng, ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp, cần sự hỗ trợ quyết liệt, đồng bộ và dài hạn của Nhà nước.

Nhà nước cần bố trí nguồn lực đầy đủ để triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ cần được xây dựng đồng bộ, theo đuổi kiên trì, dài hạn, đầu tư nguồn lực thích đáng để gấp rút nâng cao năng lực của các doanh nghiệp CNHT thông qua các chương trình có mục tiêu cụ thể.

Thanh Nguyễn