Mở rộng đối tượng, tăng độ bao phủ Bảo hiểm xã hội để bảo đảm an sinh lâu dài

07:32 | 07/10/2022

(HQ Online) - Trong tháng 9, công tác thu, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp toàn ngành tiếp tục khởi sắc, các chỉ số đều tăng.

Giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 2022
Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực chuyển đổi số đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân
Sau 7 tháng triển khai thí điểm KCB BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp, toàn quốc đã có 11.445 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp. 	Ảnh: Xuân Thảo
Sau 7 tháng triển khai thí điểm KCB BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp, toàn quốc đã có 11.445 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: Xuân Thảo

Số người tham gia Bảo hiểm y tế bao phủ 88,42% dân số

Theo Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Chu Mạnh Sinh, ước đến hết tháng 9/2022, toàn quốc có trên 17,24 triệu người tham gia BHXH, đạt 89,91% so với kế hoạch của ngành, tăng gần 2,7 triệu người (18,55%) so với cùng kỳ năm 2021, tăng hơn 697.200 người (4,21%) so với năm 2021. Số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt hơn 87,5 triệu người người, tăng gần 4 triệu người (4,75%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ bao phủ 88,42% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lũy kế ước hết tháng 9/2022 là gần 308.000 tỷ đồng, tăng 8,67% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến nay, toàn quốc đã có 26.927.641 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có 850.369 người với 1.616.544 lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 51.240.009 thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, chia sẻ trên 60.577.853 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, sau 7 tháng triển khai thí điểm KCB BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp, toàn quốc đã có 11.445 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp phục vụ KCB BHYT (chiếm khoảng 90% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc với 2.554.284 lượt tra cứu).

Ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ đánh giá, trong tháng 9, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành tiếp tục khởi sắc, các chỉ số đều tăng. BHXH các địa phương cơ bản đã tham mưu để UBND tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến các quận, huyện. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022 vẫn còn một khoảng cách lớn. Vì vậy, trong 3 tháng cuối năm, trong phát triển BHXH, BHXH các địa phương cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể của BHXH Việt Nam; đặc biệt cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đã và đang mang lại hiệu quả tốt thời gian qua. Về BHYT với gần 4 triệu người cần phát triển, Ban sẽ tham mưu lãnh đạo ngành phân giao cho các địa phương; trong đó sẽ giao cụ thể theo từng nhóm như nhóm cùng tham gia (khoảng 1 triệu người) và học sinh, sinh viên (khoảng 800.000 người), nhóm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp…

“Nước rút” những tháng cuối năm

Lãnh đạo BHXH Việt Nam mới đây đã tổ chức 8 đoàn làm việc với BHXH 63 tỉnh, thành phố, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. Trong 3 tháng cuối năm, BHXH các địa phương cần bám sát các giải pháp này và nghiêm túc thực hiện các cam kết đã nêu. Bên cạnh đó, BHXH các địa phương cần tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển BHXH, BHYT; tăng cường các chính sách hỗ trợ các nhóm yếu thế tham gia, nhất là các nhóm bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861 của Chính phủ; triển khai các nhóm giải pháp để tăng độ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên; tăng cường rà soát, đối chiếu dữ liệu thuế; mở các hội nghị khách hàng trong phát triển người người tham gia BHXH, BHYT…

Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm của toàn ngành vẫn còn rất nặng nề, không ít khó khăn. Vì vậy, Tổng giám đốc BHXH Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn ngành. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT cho phù hợp với thực tiễn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy chế, đề án của ngành, sao cho cán bộ ở cơ sở dễ hiểu, dễ thực hiện.

BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác tham mưu huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là có thêm các chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia trên địa bàn…

Về các chỉ tiêu quan trọng, toàn ngành cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ, thu hồi nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất. Tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, Đề án 06 của Chính phủ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT, BHTN; ưu tiên hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc của địa phương.

Đồng thời, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Xuân Thảo