Không phải nộp phí từ 2021 nếu doanh thu truyền hình trả tiền nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng

16:23 | 26/11/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Hết ưu đãi, giá ô tô sẽ tăng cuối năm?
Không kéo dài chính sách giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước?
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí đến hết tháng 6/2021
Không phải nộp phí từ 2021 nếu doanh thu truyền hình trả tiền nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thông tư số 96/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 307/2016/TT-BTC như sau: Mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Kể từ ngày 1/1/2021, doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là phần tổng doanh thu trên 50 tỷ đồng (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí (không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điểm b khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 307/2016/TT-BTC được sửa đổi như sau: đối với phí, kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Kể từ quý mà tổng doanh thu lũy kế từ ngày 1/1 năm dương lịch lớn hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng.

Như vậy, nếu như năm 2021, doanh nghiệp có doanh thu truyền hình trả tiền nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng thì không phải nộp phí năm 2021.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Doanh nghiệp tính và nộp phí đối với tổng doanh thu phát sinh trong quý. Thời gian nộp phí chậm nhất là ngày 20 tháng đầu của quý tiếp theo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

H.Vân