Không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng, thủ trưởng không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19:04 | 14/01/2020

(HQ Online) - “Thủ trưởng các đơn vị không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng sẽ không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”- là chỉ đạ của UBND TPHCM về công tác đấu thầu.

khong dat ty le dau thau qua mang thu truong khong hoan thanh xuat sac nhiem vu
Tăng cường đấu thàu qua mạng. Ảnh: T.H

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ nay đến hết ngày 31/1/2020, tiếp tục áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh (gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng); đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Từ ngày 1/2/2020 trở đi, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ lộ trình đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Các đơn vị khi phê duyệt hoặc trình UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải quy định áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu trong hạn mức hoặc đủ điều kiện áp dụng.

Trường hợp các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù phải có ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở quản lý chuyên ngành trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thủ trưởng các đơn vị không đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng sẽ không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lê Thu