Không có cơ sở miễn phí hạ tầng hàng quá cảnh, chuyển khẩu vận chuyển bằng đường thủy

17:18 | 22/04/2022

(HQ Online) - Trước nhiều kiến nghị của doanh nghiệp không sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (phí hạ tầng cảng biển) đối với hàng hóa, container sử dụng các tuyến đường thủy, TPHCM cho rằng kiến nghị này chưa phù hợp.

Không có cơ sở miễn phí hạ tầng hàng quá cảnh, chuyển khẩu vận chuyển bằng đường thủy
Việc thu phí hạ tầng cảng biển tại TPHCM còn nhiều vướng mắc.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, liên quan đến kiến nghị này, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho rằng, mức thu phí được áp dụng theo loại hàng hóa, không quy định hàng hóa vận chuyển bằng loại phương tiện. Đồng thời, hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa nếu sử dụng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thì cũng phải có nghĩa vụ nộp phí như tất cả các đối tượng khác sử dụng hạ tầng cảng biển.

Việc miễn, giảm đối với loại hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển sẽ dẫn đến không công bằng cho các đối tượng khác, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các loại hình vận tải cũng như khả năng không đồng thuận của các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu bằng các phương tiện đường bộ và đường biển.

Do đó, lãnh đạo Sở Giáo thông Vận tải cho rằng, việc kiến nghị xem xét miễn giảm phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa là chưa phù hợp.

Trước đó, 5 hiệp hội doanh nghiệp, ngành đã kiến nghị về việc thu phí đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Các hiệp hội cho rằng, TPHCM thu phí hạ tầng cảng biển không đúng đối tượng đối với hàng hóa được vận chuyển bằng phương tiện đường thủy nội địa, vì hàng hóa được vận tải bằng phương tiện đường thủy nội địa không sử dụng hạ tầng của địa phương kết nối đến cảng biển.

Lý giải về những bất cập trong việc thu phí, các hiệp hội cho rằng, vận tải đường thủy sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, gồm: đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ luồng, khu neo đậu ngoài cảng, kè, đập giao thông và các công trình phụ trợ khác về giao thông thủy (do Bộ Giao thông Vận tải quản lý). Trong khi đó, phương tiện vận tải bằng đường thủy không sử dụng kết cấu hạ tầng công cộng, công trình dịch vụ trong khu vực cửa khẩu cảng biển, không gây ùn tắc giao thông (do địa phương quản lý), phương tiện thủy nội địa thường nhỏ, mớn nước thấp chỉ từ 3 - 6,5m sử dụng tuyến luồng tự nhiên.

Ngoài ra, các doanh nghiệp vận tải cho biết, hiện các phương tiện vận tải bằng đường thủy khi làm hàng tại các cảng biển đều phải nộp phí, lệ phí hàng hải cho cảng vụ và giá dịch vụ cầu cảng cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển. Theo thống kê 5 năm trở lại đây, chi phí công dành cho phát triển đường thủy chỉ bằng một phần rất nhỏ so với đường bộ. Đường thủy nội địa chủ yếu sử dụng tuyến luồng, kênh rạch mang tính tự nhiên hiện hữu.

Các hiệp hội cho rằng, việc thu phí hạ tầng cảng biển tại khu vực cảng biển TPHCM đối với hàng hóa được vận tải bằng phương tiện thủy nội địa sử dụng các tuyến đường đường thủy xét thấy là chưa đúng đối tượng, làm tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp vận tải đường thủy.

Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp về các cam kết liên quan thu phí đối với hàng quá cảnh tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Sở Giao thông Vận tải TPHCM lý giải: Theo Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO (IFA), Khoản 11.2: Vận tải quá cảnh không phải chịu các khoản phí hoặc lệ phí áp dụng đối với quá cảnh, ngoại trừ phí vận chuyển hoặc những chi phí tương xứng với chi phí hành chính kéo theo quá cảnh hoặc chi phí của dịch vụ bỏ ra.

Khi hàng hóa đang trong quá trình làm thủ tục quá cảnh và được phép vận chuyển từ điểm xuất phát trong lãnh thổ một nước thành viên, hàng hóa đó sẽ không phải chịu phí hải quan, thủ tục cũng như sự trì hoãn hay hạn chế không cần thiết cho đến khi kết thúc quá trình quá cảnh tại điểm địch trong lãnh thổ của thành viên đó.

Như vậy, phí hạ tầng cảng biển là loại phí áp dụng cho hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, xuất nhập khẩu ... không áp dụng cho đối tượng vận tải quá cảnh. Nên việc thu phí này không vi phạm khoản 11.2 của Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO. Đồng thời, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển cũng không phải là loại phí hải quan. Do đó, việc việc thu phí không vi phạm khoản 11.7 của Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO.

Lê Thu