Kho bạc Nhà nước thông báo tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý 3/2022

16:08 | 05/08/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa thông báo tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý 3/2022 là 80.189 tỷ đồng.

Những vụ việc vi phạm bị xử lý thời gian gần đây đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết của thị trường trái phiếu DN.  Ảnh: ST
Việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC. Ảnh: Internet.

Được biết, tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý 2/2022 là 76.931 tỷ đồng. Đây là mức sau khi đã được điều chỉnh lại. Như vậy, quy mô giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý 3 có sự tăng nhẹ so với quý 2.

Theo Kho bạc Nhà nước, việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước) đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.

Nghiệp vụ mua lại trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng mang lại cho thị trường trái phiếu chính phủ "làn gió mới" với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc Nhà nước, góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.

Thùy Linh