Kho bạc Nhà nước: Phấn đấu hoàn thành “phủ sóng” 100% dịch vụ công trực tuyến trong tháng 10

12:24 | 11/10/2020

(HQ Online) - 3 tháng cuối năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo hoàn thành tốt công tác điều hành, thu chi ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước
Lãi suất trái phiếu chính phủ bất ngờ giảm mạnh tại tất cả kỳ hạn
Phối hợp thu ngân sách nhà nước: Góp phần thực hiện Chính phủ điện tử
Infographics: Tiểu sử tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam
3917-img-0173
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Ảnh TL.

Thu – chi ngân sách nhà nước an toàn trong bối cảnh dịch bệnh

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 9 tháng đầu năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay từ những ngày đầu KBNN đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện đầy đủ, khẩn trương và nghiêm túc công tác phòng chống, dịch Covid-19 với việc ban hành các văn bản chỉ đạo toàn hệ thống về công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, để đảm bảo và duy trì hoạt động chuyên môn, KBNN đã chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố đẩy mạnh giao dịch với khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin; bố trí số lượng công chức phù hợp làm việc tại nhà qua môi trường mạng Internet đảm bảo hoạt động thông suốt toàn hệ thống. Đặc biệt là ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương.

9 tháng đầu năm, KBNN cũng đã duy trì tốt hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước và phục vụ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Theo Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi, 9 tháng đầu năm toàn thể cán bộ công chức trong hệ thống đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức để triển khai tốt nhiệm vụ.

Cụ thể một số kết quả quan trọng như: Xây dựng triển khai các đề án, chính sách đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ, kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, KBNN tổ chức quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả; huy động vốn phù hợp với tiến độ giải ngân và kế hoạch trả nợ, gắn với mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ.

Tổng Giám đốc KBNN nhấn mạnh, một kết quả nổi bật của KBNN đó là công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao; lần đầu tiên tổng hợp Báo cáo Tài chính nhà nước toàn quốc báo cáo Quốc hội đúng thời gian quy định.

Đáng chú ý, thời gian qua dịch vụ công trực tuyến được triển khai tích cực trong toàn hệ thống KBNN. Đến hết ngày 30/9/2020, đã có 98% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; lượng giao dịch chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến đạt 91,6% so với lượng chứng từ chi ngân sách nhà nước qua TABMIS...

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Giám đốc KBNN cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc khắc phục một cách nghiêm túc trong thời gian tới.

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2020, Tổng Giám đốc quán triệt chỉ đạo toàn hệ thống KBNN phải tập trung hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch, đảm bảo đến 31/10/2020, triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng).

KBNN cũng phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết (về văn bản hướng dẫn, về hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng phương án dự phòng) để thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2020.

Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền từ nay đến sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về kết quả hoạt động của hệ thống KBNN, đặc biệt là kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến; KBNN với việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; KBNN với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; KBNN với tiến trình cải cách, hiện đại hóa, phục vụ khách giao dịch...

Đối với KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc yêu cầu tập trung công tác báo cáo, tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và quan hệ phối hợp công tác với các sở, ban ngành trên địa bàn.

Bên cạnh đó phải thực hiện báo cáo kịp thời, chính xác tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; quán triệt công chức làm công tác kiểm soát chi tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, đặc biệt là các khoản chi phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; không gây phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên theo đúng chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ.

Đáng chú ý, các KBNN cấp tỉnh cũng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan khẩn trương lập, rà soát những thông tin, số liệu Báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh năm 2019, trình UBND tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp cuối năm theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Đức Chi đề nghị các đơn vị phải tăng cường kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ đối với các phòng nghiệp vụ tại KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện. Song song với đó là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập một số KBNN cấp huyện, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực theo kế hoạch của Bộ và chỉ đạo của KBNN.

Thùy Linh