Kho bạc Nhà nước huy động vốn trái phiếu Chính phủ bám sát nhu cầu của ngân sách trung ương

20:26 | 27/12/2022

(HQ Online) - Tại buổi họp báo của Kho bạc Nhà nước ngày 27/12, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước cũng như điều hành quản lý ngân quỹ đã được đại diện các đơn vị thông tin đầy đủ.

Kho bạc Nhà nước huy động vốn trái phiếu Chính phủ bám sát nhu cầu của ngân sách trung ương
Bà TrầnThị Huệ, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thuỳ Linh.

Cải cách thủ tục hành trong chính kiểm soát chi

Phát biểu tại buổi họp báo, bà TrầnThị Huệ, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, năm 2022, hệ thống KBNN đã cơ bản hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho KBNN.

Báo cáo kết quả công tác năm 2022, ông Lê Văn Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, KBNN cho biết, thời gian qua, bám sát dự toán thu NSNN, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách.

Tính đến hết ngày 20/12/2022, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.727.511 tỷ đồng, bằng 122,37% so với dự toán năm 2022 được giao. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 121,48% so với dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 123,35% so với dự toán.

Cùng với đó, đối với chi thường xuyên, tính đến hết ngày 20/12/2022, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 895.195 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN.

Còn trong chi đầu tư, tính đến ngày 20/12/2022, lũy kế vốn đầu tư công năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 403.160,6 tỷ đồng, bằng 67,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN.

Theo ông Lê Văn Khoa, thời gian qua hệ thống KBNN tiếp tục duy trì cung cấp 100% thủ tục qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; 100% các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc đã tham gia DVCTT (khoảng 97.000 đơn vị); hoạt động giao dịch với KBNN 24/7, số lượng chứng từ chi NSNN phát sinh hàng tháng đạt trên 99%, lượng giao dịch trung bình mỗi ngày từ 100.000 đến 150.000 giao dịch.

“Việc áp dụng Hệ thống DVCTT đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt là ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn. Hệ thống DVCTT cũng thể hiện rõ nét hiệu quả của mình nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đến nay, số giao dịch qua DVCTT ngày càng tăng, đã trở thành phương thức giao dịch chính giữa KBNN với các đơn vị sử dụng ngân sách”, ông Lê Văn Khoa khẳng định.

Chia sẻ cụ thể hơn về công tác kiểm soát chi, ông Trần Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi, KBNN cho biết, thời gian qua KBNN đã không ngừng thực hiện cải cách thủ tục hành chính, minh bạch tiết kiệm thời gian trong xử lý hồ sơ để tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng ngân sách; từ đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đáng chú ý, trong năm qua KBNN cũng đã thực hiện từ chối thanh toán 934 món tương ứng với hơn 60 tỷ đồng. Theo ông Trần Mạnh Hà đây đều là những khoản thực hiện sai quy định về: hồ sơ, quy định về tam ứng, bảo lãnh… Tất cả các trường hợp kiểm soát chi KBNN đều đảm bảo thanh toán đúng quy quy định của pháp luật.

Điều hành ngân quỹ nhà nước linh hoạt

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ cho biết, KBNN đã phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) với khối lượng đáp ứng nhu cầu bù đắp bội chi và trả nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương, phù hợp với khả năng thu của ngân sách trung ương và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì hoạt động của thị trường TPCP.

Tính đến hết ngày 20/12/2022, KBNN đã huy động được 203.222 tỷ đồng (trong tổng kế hoạch là 400.000 tỷ đồng) với kỳ hạn phát hành TPCP bình quân 12,67 năm. Lãi suất phát hành TPCP bình quân 3,41%/năm và kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP 9,09 năm, phù hợp với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.

Theo ông lưu Hoàng, năm 2022, thị trường tài chính – tiền tệ biến động mạnh do những tác động từ thị trường quốc tế, dẫn đến nguồn vốn dành cho đầu tư TPCP giảm mạnh, lãi suất giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp liên tục tăng (ví dụ lãi suất giao dịch TPCP kỳ hạn 10 năm ngày 4/1/2022 là 2,09%/năm, đến ngày 20/12/2022 là 4,88%/năm).

Ngược lại với tình hình thị trường tài chính – tiền tệ, tình hình thu ngân sách trung ương lại tích cực (đến ngày hết ngày 20/12/2022 đạt hơn 122% dự toán), tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương chậm (ước hết tháng 11 đạt khoảng 45,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) và tồn ngân quỹ nhà nước cao ở mức cao. Trong bối cảnh đó, KBNN đã chủ động báo cáo, tham mưu Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn TPCP nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương với chi phí hợp lý.

“Mặc dù khối lượng phát hành TPCP năm 2022 đạt thấp so với kế hoạch công bố đầu năm, nhưng cùng với thu ngân sách trung ương và triển khai đồng bộ các giải pháp đã nêu, KBNN đã đáp ứng thanh toán đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, đặc biệt chi an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng; đồng thời, đảm bảo không huy động thừa so với nhu cầu của ngân sách trung ương”, ông Lưu Hoàng nói.

Tại buổi họp báo, ông Lưu Hoàng cũng đã chia sẻ về việc tồn ngân quỹ nhà nước. Cụ thể, NQNN hình thành từ tồn quỹ NSTW, tồn quỹ ngân sách địa phương các cấp (và số dư trên hàng trăm nghìn tài khoản tiền gửi của các quỹ tài chính nhà nước, các đơn vị, tổ chức kinh tế mở tài khoản tại KBNN theo quy định.

Các năm gần đây, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thấp; chính sách cải cách tiền lương hoãn triển khai,… dẫn đến số chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau lớn. Theo báo cáo quyết toán NSNN, chi chuyển nguồn NSNN năm 2019 là 592.649 tỷ đồng; năm 2020 là 643.406 tỷ đồng, trong đó chủ yếu thuộc ngân sách địa phương. Vì vậy, tồn quỹ ngân sách địa phương lớn, dẫn đến tồn ngân quỹ nhà nước ở mức cao.

Thùy Linh