Kho bạc Nhà nước cải cách hành chính đồng bộ 6 lĩnh vực

14:06 | 27/03/2023

(HQ Online) - Nhờ việc đẩy mạnh cải cách hành chính theo quan điểm hành chính phục vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) luôn được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao về mức độ hài lòng trong suốt thời gian qua.

Kho bạc Nhà nước điều hành linh hoạt khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2023
Kho bạc Nhà nước: Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chuỗi, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kho bạc
Bộ Tài chính: Các đơn vị đều coi cải cách hành chính là công cụ hữu ích trong chỉ đạo, điều hành
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Thái Nguyên. 	Ảnh: TL.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Thái Nguyên. Ảnh: TL.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hệ thống KBNN đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Cùng với sự triển khai quyết liệt công tác CCHC của Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, KBNN đã đẩy mạnh CCHC đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, tập trung cải cách TTHC theo quan điểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của CCHC.

Đến thời điểm hiện tại, cơ chế, chính sách quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN ngày càng được hoàn thiện theo hướng vừa đẩy mạnh cải cách, vừa bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn. Kết qủa này có được là nhờ việc KBNN đã rà soát, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN. Đặc biệt, kể từ năm 2020, sự ra đời của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN đã giúp cắt giảm nhiều thành phần hồ sơ; bãi bỏ nhiều chỉ tiêu của 43 mẫu tờ khai TTHC; giảm thời hạn giải quyết của tất cả TTHC; đồng thời, bổ sung thêm quy định việc gửi, nhận và trả kết quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.

Có thể thấy, TTHC thuộc lĩnh vực KBNN được cải cách theo hướng vừa lấy khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của KBNN. Đơn cử như đối với thủ tục thuộc lĩnh vực thu NSNN, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp trong công tác thu NSNN. Nhờ đó đã mở rộng không gian, thời gian nộp NSNN, đa dạng hình thức và địa điểm thu nộp NSNN, thủ tục thu NSNN được đơn giản, giảm thiểu thời gian nộp tiền cho người nộp thuế (giảm từ 30 phút xuống còn 5 phút/giao dịch), tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong công tác tổ chức thu NSNN; góp phần tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu cho NSNN và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Còn đối với thủ tục kiểm soát chi NSNN, quy trình, thủ tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian kiểm soát (từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc đối với các khoản chi đầu tư; 1 ngày làm việc đối với các khoản chi "thanh toán trước, kiểm soát sau") và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong chu trình chi NSNN. KBNN cũng đã thực hiện kiểm soát chi theo rủi ro; kiểm soát chi theo cơ chế khoán chi; cơ chế kiểm soát cam kết chi từng bước được hoàn thiện, tiệm cận với thông lệ quốc tế, góp phần ngăn chặn tình trạng nợ đọng trong thanh toán.

“Điểm sáng” trong CCHC của KBNN phải kể đến là việc hệ thống KBNN triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ công trực tuyến từ năm 2018. Qua 5 năm triển khai, sau nhiều lần cải cách, cập nhật, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN đã góp phần rút ngắn thời gian giải ngân, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình nộp hồ sơ thanh toán, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như thời gian vừa qua, công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC và từng bước hướng tới kiểm soát chi điện tử.

Tăng cường giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Song song với việc cải cách TTHC, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình TTHC của công chức KBNN cũng được KBNN chú trọng quan tâm. KBNN luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát nội bộ là công cụ hết sức quan trọng của thủ trưởng các đơn vị KBNN các cấp trong quản trị hệ thống và phục vụ khách hàng giao dịch. Trong thời gian qua, KBNN đã ban hành 2 quy chế về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi NSNN, kế toán và thanh toán tại hệ thống KBNN và nhiều quy trình giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN. Đây vừa là văn bản có tính quy định bắt buộc vừa là cẩm nang để các đơn vị KBNN có các hành động phòng ngừa rủi ro, tăng cường giám sát hệ thống, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Để tăng hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, KBNN đã chỉ đạo các đơn vị KBNN gắn kết quả kiểm tra, giám sát với trách nhiệm của người đứng đầu KBNN các cấp, với công tác đánh giá, xếp loại công chức, công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

Bên cạnh đó, KBNN đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần và thái độ phục vụ khách hàng giao dịch, không để tình trạng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu với các đơn vị sử dụng NSNN như: xử lý nghiêm, điều chuyển ngay các công chức nhiều lần bị khách hàng phản ánh thái độ phục vụ kém; tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị thuộc và trực thuộc có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp hài hòa giữa kiểm tra trực tiếp, kiểm tra đột xuất và giám sát từ xa…

Có thể nói, nhờ những bước tiến về CCHC, đến nay, KBNN đã cơ bản hình thành Kho bạc điện tử (các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại) và Kho bạc "3 không" - không chứng từ giấy, không khách giao dịch trực tiếp và không giao dịch tiền mặt tại trụ sở Kho bạc. Trong 2 năm liên tiếp (năm 2020 và 2021), KBNN đứng ở vị trí thứ hai trong số các đơn vị thuộc khối tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt công tác CCHC; đạt tỷ lệ 94,5% đơn vị, tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng trong đợt khảo sát của hệ thống KBNN năm 2022.

Thùy Linh