IPO 404.400 cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải - TKV

15:16 | 10/06/2021

(HQ Online) - Ngày 17/6 tới đây, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải – TKV sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) để cổ phần hóa qua hình thức đấu giá tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).

Giá bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Muối Việt Nam chào bán lần đầu gần 1,28 triệu cổ phần để cổ phần hoá
Công ty Lương thực Lương Yên IPO hơn 1,67 triệu cổ phần
IPO 404.400 cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải - TKV

Khối lượng cổ phần chào bán là 404.400 cổ phần với mức giá khởi điểm 15.550 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 20,22 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ 75%, bán cho cán bộ công nhân viên 5% và IPO 20% vốn điều lệ.

Giá trị thực tế DN để CPH của công ty tại ngày 1/10/2020 đạt gần 50 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là gần 31,5 tỷ đồng. Hiện tại, công ty đang quản lý và sử dụng 4 khu đất có tổng diện tích đất 525,3 m2 tại Quảng Ninh để làm cảng cặp tàu, bàu đỗ tàu thuyền và trạm điều hành. Ngoài ra công ty hiện đang thuê 1 văn phòng làm việc của TKV có diện tích 1.875,5 m2 để làm trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Hoài Anh