Huy động vốn trái phiếu đã đáp ứng nhu cầu vay cân đối của ngân sách nhà nước

10:37 | 30/10/2020

(HQ Online) - Theo Kho bạc Nhà nước, công tác huy động vốn trái phiếu chính phủ đã góp phần tích cực trong việc thực hiện tái cơ cấu nợ Chính phủ theo hướng quản lý danh mục nợ an toàn, bền vững.

Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 4,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Niềm tin, nhu cầu của nhà đầu tư đặt vào trái phiếu chính phủ ngày càng cao
Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động được hơn 14,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Ảnh Thùy Linh.
Lũy kế hết ngày 20/10/2020, KBNN đã huy động được 249 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), lũy kế hết ngày 20/10/2020, KBNN đã tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và huy động được 249 nghìn tỷ đồng. Với số tiền huy động được đã đáp ứng nhu cầu vay cân đối của ngân sách nhà nước.

Theo thống kê của KBNN, đến nay, kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân cả năm 2020 tăng lên mức 13,58 năm; lãi suất phát hành bình quân ở mức 2,92%/năm, góp phần tích cực trong việc thực hiện tái cơ cấu nợ Chính phủ theo hướng quản lý danh mục nợ an toàn, bền vững theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

KBNN cho biết, cùng với việc tổ chức huy động, Bộ Tài chính đã liên tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ về công tác phát hành, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ, hướng tới các thông lệ tốt trên thế giới nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch. Theo đó, từ đầu năm đến nay, trái phiếu chính phủ được phát hành định kỳ đều đặn hàng tuần và 100% theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất trên thị trường thông qua hệ thống đấu thầu điện tử, thủ tục đấu thầu được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trái phiếu.

Bên cạnh đó, KBNN thường xuyên thông báo các quy định, chính sách mới cũng như kế hoạch, lịch biểu phát hành, thanh toán gốc, lãi… trên các trang điện tử của Bộ Tài chính, KBNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nhờ đó, thanh khoản thị trường trái phiếu được cải thiện, sản phẩm trái phiếu chính phủ ngày càng thu hút sự quan tâm của các loại hình nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư dài hạn.

Thông qua việc nỗ lực triển khai huy động vốn theo kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ được giao, KBNN đã vừa chuẩn bị được đủ nguồn để thanh toán đầy đủ các khoản nợ gốc đến hạn, vừa có nguồn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (năm 2020, giải ngân 100% vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang), góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Cũng theo thống kê của KBNN, tính chung 9 tháng đầu năm, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 303.802 tỷ đồng (tương đương 98% khối lượng phát hành cả năm 2019).

KBNN khuyến cáo, trong bối cảnh các doanh nghiệp gia tăng huy động vốn trái phiếu, các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân cần cân nhắc kỹ rủi ro khi quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thận trọng với việc chào mời mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của các tổ chức phân phối trái phiếu là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán vì có khả năng sẽ không thu hồi được khoản tiền đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn về tài chính.

Đối với doanh nghiệp phát hành, cần tính toán kỹ phương án huy động vốn và quản lý dòng tiền, có biện pháp đảm bảo an toàn tài chính và khả năng thực hiện đầy đủ các cam kết đối với nhà đầu tư.

Thùy Linh