Hợp tác xã tìm đường xuất khẩu

09:00 | 03/03/2023

(HQ Online) - Hiện nay, không chỉ doanh nghiệp, nhiều hợp tác xã (HTX) cũng đã hướng tới việc chủ động hoặc hợp tác với doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu. Vì thế, các HTX luôn cần nguồn lực để phát huy năng lực và phát triển.

Tránh “xin-cho”, trục lợi chính sách trong phát triển kinh tế tập thể
Cần "nhạc trưởng" điều phối cho liên kết tiêu thụ sản phẩm
Hợp tác xã “khát” vốn
NHNN hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

Tại Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2023 cả nước có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45 nghìn HTX với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp HTX với 1,7 nghìn thành viên. Đồng thời, các HTX phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản, phấn đấu có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị...

Tại Việt Nam, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã hình thành và phát triển gần 70 năm nên có nhiều đóng góp quan trọng, trong đó đã giúp tăng trưởng kinh tế bền vững, kiềm chế lạm phát, tăng kim ngạch xuất khẩu, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp… Theo số liệu thống kê, hiện có 17,3 triệu hộ ở địa bàn nông thôn. Cùng với sự phát triển của kinh tế cả nước, nhiều HTX đã chủ động thay đổi mô hình hoạt động, khép kín được chuỗi giá trị, chủ động được thị trường để xuất khẩu.

Tuy nhiên, cũng như các doanh nghiệp, để bảo đảm xuất khẩu chính ngạch được bền vững thì việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mà thị trường nhập khẩu yêu cầu luôn rất quan trọng. Trong khi đó, một bộ phận lớn HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, năng lực quản trị hạn chế, liên kết thành viên còn thấp, chưa có uy tín và thương hiệu trên thị trường… nên chưa đủ đáp ứng yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh với đối tác nước ngoài.

Vì thế, việc hỗ trợ thêm nguồn lực cho loại hình kinh tế này đang là nhu cầu cấp bách. Để làm được thì trước tiên phải hoàn thiện cơ chế, khuôn khổ pháp lý liên quan đến các hoạt động của kinh tế tập thể, HTX. Tiếp đến là phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng với những gói ưu đãi lãi suất và điều kiện vay vốn được “may đo” riêng cho đối tượng khách hàng này, giúp các HTX có dòng tiền để đào tạo người lao động, đầu tư cơ sở sản xuất... Ngoài ra, vấn đề thay đổi tư duy kinh doanh, liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp càng cần được đẩy mạnh, giúp tạo ra những con đường nhanh hơn cho sản phẩm của các HTX tham gia thị trường quốc tế.

Bình Nam