Hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ 2019

15:19 | 25/11/2020

(HQ Online) - Dự kiến đến hết tháng 10, lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đã bằng 71,3% kế hoạch và tăng mạnh so với năm 2019.

Quảng Ninh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Giải ngân vốn đầu tư công: Chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn... nan giải!
Hệ thống quản lý ngân quỹ: Lợi ích "kép” cho Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại
Hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ 2019
Một công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua KBNN đến 30/11/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 là 317,5 nghìn tỷ đồng (bằng 71,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN).

So với cùng kỳ năm 2019, số giải ngân này tăng 73,5 nghìn tỷ đồng về giá trị, tăng 9,3% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 62,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch 505.461,7 tỷ đồng).

Cụ thể: vốn ngân sách nhà nước giải ngân là 294,3 nghìn tỷ đồng (bằng 71,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 62,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN). Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 20 nghìn tỷ đồng, bằng 73,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Đối với giải ngân vốn đầu tư qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/11/2020 qua hệ thống KBNN là 48,3 nghìn tỷ đồng (bằng 60,2% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN). Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 1.613,8 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Riêng đối với chi thường xuyên, dự kiến lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/11/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 830.349 tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thùy Linh