Hệ thống Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2020

10:47 | 30/10/2020

(HQ Online) - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN năm 2020, giữ vững ổn định nội bộ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng quy định kê khai, nộp và quản lý phí dịch vụ thanh toán của Kho bạc Nhà nước
Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách nhà nước 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020
Kho bạc Nhà nước: Phấn đấu hoàn thành “phủ sóng” 100% dịch vụ công trực tuyến trong tháng 10
Ảnh Thùy Linh.
Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN năm 2020. Ảnh: Thùy Linh.

Tổng Giám đốc KBNN vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.

Theo đó, quán triệt công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN về thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 và công tác quản lý nội bộ.

Chỉ thị nêu rõ, từng công chức, viên chức trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đặc biệt là thời điểm diễn ra kỳ họp Quốc hội, trong dịp cuối năm dương lịch và Tết Âm lịch, trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để ách tắc hoặc bỏ sót công việc.

Toàn thể công chức trực tiếp giao dịch với khách hàng cần ý thức rõ khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ; lấy mức độ hài lòng của khách giao dịch làm thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị mình. Tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân.

Cùng với đó, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu các đơn vị chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ tài chính - ngân sách và dự toán thu - chi năm 2020; đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của hệ thống KBNN. Kiên quyết không điều chỉnh lùi tiến độ các đề án, chính sách lớn, các nhiệm vụ cấp bách của hệ thống.

Cùng với đó là tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch. Khẩn trương hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. KBNN các cấp đẩy nhanh tiến độ triển khai tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, phấn đấu đến hết ngày 31/10/2020, cơ bản hoàn thành việc triển khai tại các đơn vị có giao dịch với KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Chỉ thị cũng nêu rõ nhiệm vụ tăng cường các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định nội bộ từng đơn vị. Theo đó, cần thường xuyên phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN đến từng công chức, viên chức liên quan để thống nhất nhận thức và đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành Tài chính và hệ thống KBNN.

Tại Chỉ thị, Tổng Giám đốc KBNN cũng yêu cầu Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, điều hành tài chính – ngân sách địa phương; cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo kịp thời tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, chi thường xuyên, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp công tác tốt với các sở, ban, ngành trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, KBNN các tỉnh cần chủ động, tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 qua hệ thống KBNN. Theo đó, kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh, thành phố tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Đồng thời, các đơn vị chủ động đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN, đảm bảo trong vòng 4 ngày làm việc, kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Đặc biệt, KBNN các tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương tổng hợp, lập Báo cáo Tài chính nhà nước cấp tỉnh năm 2019, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thùy Linh