• Hải quan- Ngân hàng cùng trao đổi triển khai nộp thuế điện tử 24/7 15:10 | Thứ sáu, 18/08/2017
  (HQ Online)- Nhằm trao đổi về những vấn đề liên quan cần triển khai khi thực hiện đề án đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, ngày 18/8 Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp bàn với 36 ngân hàng thương mại phối hợp thu về bộ chuẩn dữ liệu và những thỏa thuận trao đổi thông tin giữa hai bên.
 • Đề án nộp thuế 24/7 - Tiếp tục cải cách thủ tục thu nộp thuế 10:24 | Thứ ba, 11/07/2017
  (HQ Online)- Bắt đầu từ tháng 11/2017, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin và triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc chương trình Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7. Triển khai đề án này, cơ quan Hải quan, ngân hàng thương mại và người nộp thuế sẽ được hưởng những lợi ích gì và cần phải chuẩn bị những gì?
 • Trao đổi với ngân hàng triển khai đề án nộp thuế điện tử 24/7 14:22 | Thứ sáu, 07/07/2017
  (HQ Online)- Để đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” chính thức sẽ được Tổng cục Hải quan triển khai từ tháng 11/2017, nhằm trao đổi về những vấn đề liên quan cần triển khai khi thực hiện đề án này, ngày 7/7 Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo với 36 ngân hàng thương mại phối hợp thu thuế để lắng nghe ý kiến về vấn đề này.
 • Tổng cục Hải quan chính thức triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 16:00 | Thứ năm, 22/06/2017
  (HQ Online)- Bắt đầu từ tháng 11/2017, toàn ngành Hải quan sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin và triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc chương trình Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.
 • “Nâng cấp” nộp thuế điện tử: Doanh nghiệp được lựa chọn thời gian, hình thức, địa điểm nộp tiền thuế 09:31 | Thứ năm, 08/06/2017
  (HQ Online)- Cổng thanh toán điện tử hải quan sẽ được nâng cấp cho phép người nộp thuế được lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan hàng hóa ngay.
1 2 3 4