Hà Nội: doanh nghiệp nợ thuế nào bị nêu tên?

09:24 | 08/11/2022

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 747 doanh nghiệp chây ì nợ thuế với tổng số nợ lên tới 87,5 tỷđồng.

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.

Cụ thể, tính tới kỳ khóa sổ 31/8, Cục Thuế Hà Nội cho biết có 645 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu, với số tiền hơn 85 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn được điểm danh như: Công ty cổ phần Sông Đà 6 nợ hơn 8 tỷ đồng (gồm chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4,4 tỷ đồng, bị phạt hơn 3 tỷ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế...).

Công ty cổ phần Danh Khôi miền Bắc, một thành viên Tập đoàn Danh Khôi, nợ thuế khoảng 6,5 tỷ đồng (gồm nợ thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước hơn 1,6 tỷ đồng; nợ 4,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động...).

Công ty cổ phần phát triển Anstcom Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại UK Việt Nam đều nợ thuế khoảng 4 tỷ đồng và cũng thuộc danh sách công khai nợ lần đầu.

Cục Thuế Hà Nội cũng công bố 2 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất công khai lần đầu kỳ khóa sổ 31/8/2022 với số tiền 182 triệu đồng. Trong đó, khu vui chơi giải trí TGC - chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên thương mại và du lịch TGC nợ 16 triệu đồng; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư Phú Hà nợ 166 triệu đồng.

Ngoài ra còn có danh sách 100 người nộp thuế nợ khó thu công khai lần đầu kỳ khóa sổ 31/08/2022 với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong lần công khai này, Cục Thuế cũng công khai danh sách 155 người nộp thuế sau khi thực hiện công khai trong năm 2022 đến thời điểm rà soát (ngày 24/10/2022) đã nộp hết nợ vào vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội cảnh báo: "Các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn".

Thùy Linh