Hà Nội: 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 694 triệu USD

20:25 | 24/06/2021

(HQ Online) - Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội đạt trên 694 triệu USD. Trong đó, 171 dự án mới có số vốn 96,05 triệu USD; 78 dự án bổ sung vốn đầu tư có số vốn 447,7 triệu USD; 250 lượt góp vốn, mua cổ phần có số vốn 120,5 triệu USD).

Triển vọng thu hút đầu tư từ Ấn Độ
Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 291 dự án đầu tư nước ngoài
Một nhà đầu tư nước ngoài bị xử phạt 80 triệu đồng
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 545,9 triệu USD
Hà Nội: 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 694 triệu USD
Hà Nội đang đặt ra các giải pháp triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phục hồi phát triển kinh tế. Ảnh: Internet.

Trên địa bàn TP Hà Nội đã có 13.125 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.730 tỷ đồng (tăng 4% về số lượng doanh nghiệp và giảm 7% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước). Đã có 1.582 doanh nghiệp giải thể (tăng 33% so với cùng kỳ), 7.220 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 15% so với cùng kỳ).

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.687 doanh nghiệp (tăng 74% so với cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 315.248 doanh nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn, trong 6 tháng cuối năm 2021, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 7,5% thì nhiệm vụ quý 3 phải tăng trên 8,5%, quý I4 phải tăng trên 9,1%.

Vì vậy, Hà Nội đang đặt ra các giải pháp triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phục hồi phát triển kinh tế. Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6 đạt 1,37 tỷ USD, tăng 19,1% so với tháng 5 và giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2020; đưa kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 7,164 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng mừng là đa số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ…

Xuân Thảo