Giá xăng dầu giảm từ 780 đồng – 1.253 đồng/lít

15:44 | 21/03/2023

(HQ Online) - Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương-Tài chính, mỗi lít xăng RON 95-III và E5 RON 92 giảm lần lượt là 780-784 đồng, các mặt hàng dầu cũng giảm từ 800-1.253 đồng từ 15 giờ ngày 21/3.

Quản lý thị trường xăng dầu sao cho hiệu quả?
Hoàn thiện chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về xăng dầu
Giải pháp tránh "cắt khúc" trong điều hành thị trường xăng dầu
Giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 1/3 tiếp tục giảm.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 784 đồng/lít, về mức 22.022 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 780 đồng/lít, về mức 23.038 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng giảm đồng loạt từ 15 giờ hôm nay. Dầu điêzen 0.05S giảm 1.200 đồng/lít, về mức 19.302 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.253 đồng/lít, về mức 19.462 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 800 đồng/kg, về mức 14.479 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước 0 đồng/kg).

Đồng thời, liên bộ cũng không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (như kỳ trước).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/3/2023 và kỳ điều hành ngày 21/3/2023 là: 92,242 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,119 USD/thùng, tương đương giảm 4,27% so với kỳ trước); 96,512 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,741 USD/thùng, tương đương giảm 3,73% so với kỳ trước); 97,152 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,180 USD/thùng, tương đương giảm 6,88% so với kỳ trước); 96,317 USD/thùng dầu điêzen (giảm 6,828 USD/thùng, tương đương giảm 6,62% so với kỳ trước); 412,637 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 40,858 USD/tấn, tương đương giảm 9,01% so với kỳ trước).

Ngọc Linh