Đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước hoạt động chính thức từ ngày 15/8

16:08 | 05/08/2022

(HQ Online) - Kể từ ngày 15/8/2022, đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước sẽ chính thức hoạt động.

Đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước hoạt động chính thức từ ngày 15/8
Kể từ ngày 15/8/2022, đường dây nóng của Kho bạc Nhà nước sẽ chính thức hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về việc công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thiết lập đường dây nóng và hoạt động chính thức từ ngày 15/8/2022.

Đường dây nóng của hệ thống KBNN bao gồm đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý và đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý. Đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh chung cho cả hệ thống KBNN. Đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến các đơn vị thuộc KBNN cấp tỉnh và các KBNN cấp huyện trực thuộc.

Đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý bao gồm: Số điện thoại (024.62764300 - số máy lẻ 88667) và địa chỉ hộp thư điện tử (duongdaynongKBNN@vst.gov.vn).

KBNN cấp tỉnh thiết lập và công khai đường dây nóng (gồm số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử) để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan đến KBNN cấp tỉnh.

Việc thiết lập đường dây nóng của hệ thống KBNN nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức KBNN các cấp, thông qua đó góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng KBNN các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Thủ trưởng, Lãnh đạo KBNN các cấp và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Thùy Linh