Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ Tài chính

19:48 | 17/05/2022

(HQ Online) - Chiều 17/5, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến làm việc, công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Tài chính.

Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo TW tại Bộ Y tế
Lạng Sơn: Lập tổ công tác đặc biệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cửa khẩu
Những mục tiêu lớn về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Bộ Tài chính
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ Tài chính
Đồng chí Trương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại hội nghị.

Về phía Bộ Tài chính, tham dự Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra của Đoàn số 2 tại Ban cán sự Đảng bộ Tài chính có đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Trần Xuân Hà, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính; đồng chí Võ Thành Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là cục trưởng, tổng cục trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 cho biết, chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo tập trung vào một số nội dung trọng tâm gồm: tập trung hoàn thiện thể chế, rà soát khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh kết thúc điều tra xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Tại Bộ Tài chính, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, việc xử lý khởi tố tội phạm về tham nhũng kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân thuộc phạm vi đoàn kiểm tra yêu cầu. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vi phạm, đồng thời biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt, mô hình kinh nghiệm hay, đảm bảo quy định, quy tắc của Nhà nước.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cùng phối hợp với Đoàn kiểm tra để đạt được kết quả theo yêu cầu. Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đối với cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính thì quan trọng nhất là việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật và cần tổ chức thực thi tốt.

Nhấn mạnh Bộ Tài chính là đơn vị có khối lượng văn bản pháp luật thuộc phạm vi lớn, là một trong những Bộ có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, nếu Bộ Tài chính thực hiện công việc, cải cách hành chính hiệu quả sẽ tác động lớn đến xã hội.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính là bộ đa ngành, chức năng nhiệm vụ rất lớn, với nhiều lĩnh vực từ chứng khoán, bảo hiểm đến chính sách tài khoá, thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, giá… Cùng với đó, số lượng cán bộ công chức của Bộ Tài chính lớn nhất trong tất cả các bộ,

ngành.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ Tài chính
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Bộ Tài chính cũng có nhiệm vụ rất rộng, trong đó có nhiệm vụ tham mưu Chính phủ và Quốc hội ban hành các luật và nghị định chiếm số lượng lớn nhất. Riêng năm 2021, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành 43 nghị định và ban hành 126 thông tư, chiếm 26% tổng số nghị định của Chính phủ ban hành trong 1 năm. Những nghị định này nhằm đảm bảo quản lý tài chính tài sản hiệu quả.

Bộ Tài chính cũng là đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ nhất, luôn là đơn vị sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin đứng đầu khối bộ ngành.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, Bộ Tài chính vừa là cơ quan phòng chống tham nhũng cũng vừa thuộc đối tượng phòng chống tham nhũng bởi quản lý tài sản, tài chính, chính sách chế độ... Do đó, Bộ Tài chính luôn luôn ý thức làm việc hết sức thận trọng, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra của Đoàn số 2 tại Ban cán sự Đảng bộ Tài chính thuộc chương trình thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW và Quyết định số 19-QĐ/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Hoài Anh