Điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

10:04 | 30/10/2022

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 29/10/2022 về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Xây dựng mức sử dụng kinh phí mới với hoạt động xúc tiến đầu tư
Hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Sửa quy định về quyết toán kinh phí thực hiện tổng điều tra thống kê quốc gia
Điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế , Tổng cục Hải quan
Trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan như đề xuất của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 247/TTr-BTC ngày 21/10/2022.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung này; chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; gửi tài liệu đúng thời hạn.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm rà soát phương án bố trí khoản kinh phí này, bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Hương Dịu