Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN: Thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm và hồi phục hậu Covid-19

19:41 | 18/03/2022

(HQ Online) - Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) vừa tổ chức Hội nghị Chủ tịch lần thứ 36 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Viện Tài chính bền vững châu Á (SFIA) dưới sự chủ trì của ông Sou Socheat, Tổng Vụ trưởng Cơ quan Quản lý chứng khoán và Giao dịch Campuchia (SERC).

Thị trường vốn còn nhiều dư địa tăng trưởng
Khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2021
Phát triển thị trường vốn trong kỷ nguyên mới
Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN: Thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm và hồi phục hậu Covid-19
Hội nghị Diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 36.

Nội dung chính của Hội nghị là kiểm điểm tiến độ triển khai các sáng kiến hội nhập thị trường vốn ASEAN, thảo luận kế hoạch cũng như các biện pháp thực hiện trong thời gian tới với mục tiêu tái khẳng định cam kết phát triển bền vững, trong khi vẫn đảm bảo các thành quả của phát triển thị trường vốn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nước thành viên ASEAN và hỗ trợ quá trình hồi phục sau Covid-19.

Hội nghị đã ghi nhận phản hồi tích cực của các bên liên quan đối với việc công bố Phiên bản lần thứ nhất Bộ Phân loại cho tài chính bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy) vào ngày 10/11/2021 của Hội đồng Phân loại cho tài chính bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy Board – ATB).

Bộ Phân loại cho tài chính bền vững ASEAN cung cấp một hướng dẫn tổng thể, toàn diện và đáng tin cậy để xác định và phân loại các dự án và các hoạt động kinh tế bền vững trong khu vực ASEAN, với mục tiêu trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong việc thu hút đầu tư và dòng tài chính vào các dự án bền vững trong khu vực.

Tính đến cuối tháng 2/2022, tổng giá trị của các đợt phát hành trái phiếu dán nhãn Trái phiếu xanh, Trái phiếu xã hội, Trái phiếu bền vững ASEAN đạt 22,8 tỷ USD.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ huy động vốn cho các mục tiêu phát triển bền vững, ACMF hiện đang xây dựng Bộ Tiêu chuẩn trái phiếu có liên quan bền vững và Tiêu chuẩn quỹ đầu tư bền vững và có trách nhiệm, dự kiến sẽ được thông qua vào 10/2022.

Hội nghị cũng hoan nghênh các hoạt động xây dựng năng lực trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường vốn ASEAN do Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Cơ quan Quản lý chứng khoán và Giao dịch Campuchia đồng chủ trì với kết quả nổi bật là chương trình đào tạo về tài chính bền vững cho các cán bộ cấp cao của ACMF…

Hoài Anh