Dịch vụ công trực tuyến còn hình thức?

07:09 | 13/08/2022

(HQ Online) - Theo thống kê của Chính phủ tính từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa đạt mục tiêu đặt ra. Nếu như năm 2020 chỉ đạt 1,78%, năm 2021 đạt 9,51%; 7 tháng năm 2022 mới đạt gần 18%.

7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công trực tuyến còn hình thức?

Còn 4/25 dịch vụ công trực tuyến đề ra nhưng chưa thực hiện được; tiến độ thực hiện số hóa và điện tử hóa quy trình để cắt giảm bớt các giấy tờ còn chậm, người dân vẫn phải kê khai nhiều lần.

Nhìn lại thời gian qua, Chính phủ đã tích cực cùng với các bộ, ngành, địa phương triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm hướng tới mục tiêu Chính phủ điện tử, tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý Nhà nước.... Lấy ví dụ như Bộ Tài chính đã triển khai trên 868 dịch vụ công, với mức độ dịch vụ 3,4 đạt trên 60% ở các lĩnh vực Thuế, Chứng khoán, Hải quan, Kho bạc.... ; Bộ Công an đã hoàn thành mức độ dịch vụ công 3, 4 đối với 187/224 dịch vụ công của toàn ngành, trong đó có nhiều dịch vụ tiện ích như: cấp hộ chiếu trực tuyến, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã; Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh, đạt tỷ lệ 93,1% ...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính phủ, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa cao; còn một số dịch vụ công trực tuyến mang tính hình thức, chưa thực chất; chưa có cơ chế khuyến khích người dân tham gia sử dụng... Đi tìm nguyên nhân vì sao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới dừng ở mức khiêm tốn là do hạn chế từ khung luật pháp, chính sách bởi một số văn bản liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến như quy định về bản sao điện tử có chứng thực, giấy tờ có chữ ký số điện tử... Mặt khác để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, người dân phải có trang thiết bị điện tử kết nối, thực hiện các thao tác cung cấp thông tin với cơ quan Nhà nước. Trong khi đó, nhiều người dân vẫn giữ thói quen “truyền thống” đến trực tiếp cơ quan Nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính.

Nhìn thẳng thực tế, lợi ích từ việc triển khai dịch vụ công trực tuyến bên cạnh tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí của người dân, doanh nghiệp; hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, "tham nhũng vặt” từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Để đẩy nhanh tiến độ, tạo đột phá, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là nhóm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến đời sống người dân và DN; Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến; Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin tới cấp cơ sở; đồng thời hỗ trợ những người yếu thế, gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ thông tin...

Mai Ka