Để vay vốn không bị ép mua bảo hiểm

13:55 | 28/06/2022

(HQ Online) - Câu chuyện ngân hàng ép khách phải mua bảo hiểm nhân thọ trước khi giải ngân không phải mới. Điều này cũng dễ lý giải bởi sự ràng buộc khi doanh số bán bảo hiểm cũng là một phần chỉ tiêu áp cho nhân viên ngân hàng trong mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm.

Cấm đe dọa, ép buộc giao kết hợp đồng bảo hiểm
Giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 2022
Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội
Muôn kiểu từ “chèo kéo” đến ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.
Muôn kiểu từ “chèo kéo” đến ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Do vậy, khi khách muốn vay vốn, nhân viên ngân hàng sẽ chào mời khách mua các sản phẩm bảo hiểm. Trong khi đó, khách hàng vì muốn giải ngân nhanh thường “ngậm ngùi” mua bảo hiểm nhân thọ dù không thực sự có nhu cầu.

Nhìn thẳng thực tế, việc phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng là cần thiết, nhưng cần hài hòa lợi ích với khách hàng và vấn đề cốt lõi chính là việc tham gia bảo hiểm của khách hàng phải trên tinh thần tự nguyện. Điều này không thể để trở thành “luật ngầm” ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm mới được giải ngân các khoản vay vốn. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã kịp thời “vào cuộc” yêu cầu các tổ chức tín dụng có hoạt động đại lý bảo hiểm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống và xử lý nghiêm những trường hợp yêu cầu khách hàng phải mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng. Các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật khác có liên quan... Nhằm quy định cụ thể trong luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm, dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã có quy định điều cấm về "Đe dọa, ép buộc giao kết hợp đồng bảo hiểm", quy định về những hành vi đại lý bảo hiểm không được làm. Mặt khác, giao dịch bảo hiểm nhân thọ là một dạng giao dịch thỏa thuận dân sự, vì vậy, khi đến ngân hàng để thực hiện giao dịch, đặc biệt là các khoản vay, khách hàng cần trang bị đầy đủ kiến thức để tránh rơi vào “bẫy” mua bảo hiểm không cần thiết.

Mai Ka