Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình quản lý thuế

10:32 | 20/01/2022

(HQ Online) - Thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin tích hợp, tập trung, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) vào quá trình quản lý thuế, nhất là các nội dung liên quan đến chiến lược cải cách ngành Thuế Việt Nam giai đoạn 2022-2025.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước
Ứng dụng thuế eTax Mobile sắp được đưa vào sử dụng
Cục Thuế Hà Nội đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu từ Google, Facebook...
Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình quản lý thuế
Ngành Thuế sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Năm 2021, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới, Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) đã hoàn thành nâng cấp 163 phiên bản ứng dụng quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Việc nâng cấp và triển khai ứng dụng đáp ứng các bổ sung, sửa đổi chính sách thuế mới đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế, đặc biệt là hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, điển hình như nghiệp vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các hệ thống ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế (HTKK, ETAX, icanhan) và các ứng dụng xử lý của cơ quan Thuế (TMS, KĐT) để đáp ứng triển khai mẫu biểu khai hồ sơ thuế theo quy định của Thông tư số 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về đăng ký thuế.

Đồng thời, nâng cấp các mẫu hồ sơ khai thuế theo lần phát sinh, xử lý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Việc nâng cấp còn đáp ứng xử lý gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/5/2021...

Đối với nghiệp vụ cho cá nhân, hộ cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các chức năng hỗ trợ lập bộ hộ khoán (cho hơn 2 triệu hộ) và hỗ trợ lập bộ phi nông nghiệp cho khoảng 20 triệu người nộp thuế có sử dụng đất phi nông nghiệp; nâng cấp các mẫu biểu đáp ứng Thông tư số 40/2021/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh; Thông tư số 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (mẫu 05-DK-TH-TCT, 20-ĐK-TH-TCT).

Về triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số quốc gia, ngành Thuế đã triển khai thành công ứng dụng Etax trên Mobile; dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan Thuế với người nộp thuế; dịch vụ công trực tuyến và tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia; thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đặc biệt, với mục tiêu đến ngày 1/7/2022, toàn bộ người nộp thuế sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn triển khai thành công hoá đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2022, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục duy trì các ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động thông suốt, xử lý kịp thời các lỗi phát sinh; tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế; triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế và xây dựng Chính phủ điện tử.

Trong năm 2022, Cục Công nghệ thông tin sẽ triển khai nâng cấp tất cả các hệ thống ứng dụng đáp ứng Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, các Nghị định và các Thông tư hướng dẫn. Đồng thời, tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống thuế điện tử như: khai thuế, nộp thuế điện tử; nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử; khai, nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; hoàn thuế điện tử; đăng ký thuế điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định, quy trình quản lý thuế.

Riêng đối với kế hoạch triển khai hoá đơn điện tử, Cục Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng quản lý hoá đơn điện tử đáp ứng việc quản lý rủi ro, thanh tra kiểm tra và quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá; hoàn thành triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố vào tháng 3/2022. Đồng thời triển khai các công tác chuẩn bị cho giai đoạn 2 hoá đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4 đến tháng 7/2022; các nội dung còn lại về biên lai, hóa đơn giấy, tem điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Cùng với đó là công tác nâng cấp ứng dụng đáp ứng Luật Quản lý thuế... đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu.

Bám sát chiến lược chuyển đổi số của Chính phủ, ngành Thuế tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin tích hợp, tập trung, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) vào quá trình quản lý thuế, nhất là các nội dung liên quan đến chiến lược cải cách ngành Thuế Việt Nam giai đoạn 2022-2025.

Thùy Linh