Đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

20:50 | 07/06/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm này đã hoàn thành cơ bản việc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thu ngân sách; các chính sách tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Bộ Tài chính đã thực hiện miễn, giảm 22,6 nghìn tỷ đồng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
“Không nên quá sốt ruột về giải ngân chương trình phục hồi kinh tế”
Phục hồi kinh tế nhưng vẫn phải kiềm chế lạm phát
“Phục hồi kinh tế, Việt Nam cần hướng tới tăng trưởng xanh và bao trùm”
Công tác giải ngân vốn chương trình phục hồi kinh tế được thực hiện rất tích cực
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động. Ảnh: H.Dịu
5 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện miễn, giảm khoảng 22,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ phục hồi nền kinh tế. Ảnh: H.Dịu.

Thông tin tới các đại biểu Quốc hội về tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành cơ bản việc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thu ngân sách; các chính sách tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, về các chính sách thu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số nghị định về việc miễn, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập,...

Về kết quả triển khai thực hiện, 5 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện miễn, giảm khoảng 22,6 nghìn tỷ đồng/64 nghìn tỷ đồng dự kiến khi xây dựng Chương trình (tương đương trên 35%).

Về các chính sách tín dụng, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số nghị định, quyết định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tín dụng đối với học sinh, sinh viên,… gồm: Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Kết quả triển khai thực hiện cho thấy, đến ngày 31/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tạo nguồn cho vay là 2,7 nghìn tỷ đồng và cho vay với dư nợ vay là 4,586 nghìn tỷ đồng.

Về các chính sách đảm bảo nguồn lực cho Chương trình, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 12/4/2022 về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2021, trong đó, bổ sung 2,2 nghìn tỷ đồng cho các nhiệm vụ chi đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và 6,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Riêng đối với Đề án huy động nguồn lực cho toàn bộ Chương trình, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, dự kiến sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 6/2022.

Đối với công tác triển khai thực hiện huy động nguồn lực, Bộ Tài chính đang được giao chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khả năng huy động khoản vay của Chính phủ Nhật Bản và vay vốn ODA hủy năm 2022 của Ngân hàng thế giới.

Liên quan các nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính cho biết, bên cạnh các nhiệm vụ chủ trì nêu trên, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan như Bộ GD&ĐT, Ngân hàng Nhà nước, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ KH&ĐT xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách và tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, để đảm bảo nguồn thực hiện Chương trình phục hồi, Bộ Tài chính cho biết, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung tăng chi đầu tư phát triển năm 2022 (do Bộ KH&ĐT chủ trì báo cáo) và phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021, Bộ Tài chính sẽ trình cấp có thẩm quyền tổng mức và phương án huy động các nguồn lực năm 2022 để thực hiện Chương trình.

Bộ Tài chính cũng cho biết đã có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị rà soát, tổng hợp dự kiến số đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và đề nghị các địa phương chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện chính sách quy định. Đồng thời, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH sớm trình cấp có thẩm quyền cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho ngân sách địa phương.

Ngoài ra, do tác động của nhiều yếu tố khách quan như xung đột Nga - Ukraine, dịch bệnh diễn biến khó lường, trong quá trình điều hành, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tập trung phân tích, đánh giá kịp thời tác động đến kinh tế - xã hội, tài chính – NSNN, chủ động trình cấp có thầm quyền các giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn

Hoài Anh