Đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ thuế được hơn 34,8 nghìn tỷ đồng

10:17 | 10/11/2022

(HQ Online) - Số nợ thuế tính đến 10 tháng năm 2022 đã giảm nhẹ so với thời điểm cuối tháng 9/2022. Từ nay đến cuối năm, toàn ngành Thuế đang thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế, không để phát sinh nợ mới.

Cục Thuế TPHCM đã thu hồi gần 16.000 tỷ đồng tiền nợ thuế
Ngành Thuế thực hiện thu nợ được hơn 22,8 nghìn tỷ đồng
Ngành Thuế đang thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt để quản lý nợ. 	Ảnh: TCT
Ngành Thuế đang thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt để quản lý nợ. Ảnh: TCT.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/10/2022 là 125.996 tỷ đồng. Con số này giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/9/2022, tăng 9,5% so với thời điểm ngày 31/12/2021, tăng 7 % so với cùng kỳ. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/10/2022 là 107.769 tỷ đồng.

Cụ thể hơn, hiện tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 tính đến thời điểm 31/10/2022 là 10,7%. Trong đó: tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2022 là 7 %; tỷ lệ tiền thuế nợ không còn khả năng thu trên dự toán năm 2022 là 3,2%.

Đáng chú ý, về xử lý khoanh nợ, xoá nợ thuế không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, trong 10 tháng đầu năm 2022, cơ quan Thuế các cấp đã xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 2.405 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế kết quả xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực đến cuối tháng 10/2022 ước đạt 34.877 tỷ đồng. Trong đó: khoanh nợ tiền thuế là 28.217 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 6.660 tỷ đồng.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý, thu hồi nợ hiệu quả để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục xử lý khoanh, xóa nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Thùy Linh