Đã đến thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng sau gia hạn của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021

11:30 | 20/10/2021

(HQ Online) - Cơ quan Thuế lưu ý người nộp thuế về mốc thời gian là thời hạn người nộp thuế thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng tháng 4/2021 và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021 theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Bỏ quy định về nơi nộp thuế tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
Tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất
Hơn 78,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đã được cơ quan Thuế gia hạn
Đã đến thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng sau gia hạn của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021
Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 sau gia hạn chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021.

Sau hơn 6 tháng triển khai và áp dụng thực hiện, các giải pháp gia hạn về thuế và tiền thuê đất cho thấy tác động hiệu quả đến doanh nghiệp, cá nhân, những giải pháp này đã góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện tích luỹ về vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh để duy trì, ổn định sản xuất; góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 trong tình hình nền kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Chính Phủ đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này.

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021, thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

Như vậy, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 sau gia hạn chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Như vậy thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 sau gia hạn chậm nhất là ngày 31/10/2021.

Cơ quan Thuế lưu ý đến người nộp thuế về mốc thời gian là thời hạn người nộp thuế thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng tháng 4/2021 và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2/2021 theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Để tránh việc nộp chậm tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước, cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế lưu ý thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn nêu trên để có kế hoạch nộp tiền thuế đúng hạn tránh trường hợp nộp tiền thuế quá thời hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thùy Linh