Đã có 518 triệu hóa đơn điện tử được phát hành

10:35 | 29/06/2022

(HQ Online) - Đến thời điểm hiện tại, đã có 99,8% doanh nghiệp và hơn 64,8 nghìn hộ kinh doanh đã chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Hoá đơn điện tử nhanh chóng đi vào cuộc sống Hoá đơn điện tử nhanh chóng đi vào cuộc sống
Hàng trăm câu hỏi về hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế giải đáp Hàng trăm câu hỏi về hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế giải đáp
Ngành Thuế đã sẵn sàng triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 2.
Đã có 99,8% doanh nghiệp và hơn 64,8 nghìn hộ kinh doanh đã chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo số liệu mới cập nhật từ Tổng cục Thuế, tính đến 12 giờ ngày 28/6/2022, trên cả nước đã có 844.400 doanh nghiệp (tương đương 99,8% tổng số doanh nghiệp) và 64.811 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC với số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là khoảng 518 triệu hóa đơn.

Trong đó, tại 57 tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 2, số lượng doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đã đăng ký thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử đạt 99,6%; số hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC là 41.982 hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số lượng hóa đơn đã tiếp nhận và xử lý của 57 cục Thuế là 101,2 triệu hóa đơn.

Ngoài việc dồn lực "phủ sóng" hóa đơn điện tử, để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính để chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai chương trình “hóa đơn may mắn” trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử.

Hiện còn một số ít doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan Thuế các cấp đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo đúng tiến độ, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

Thùy Linh