Công ty Atesco bị xử phạt 235 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch, không đúng thời hạn

20:08 | 03/03/2022

(HQ Online) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco (Địa chỉ: thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Hai công ty chứng khoán bị xử phạt
Xử phạt loạt doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Vi phạm công bố thông tin chứng khoán, loạt doanh nghiệp bị xử phạt
Công ty Atesco bị xử phạt 235 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch, không đúng thời hạn
Chỉ riêng công bố thông tin sai lệch, Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco đã bị phạt tiền 85 triệu đồng. Ảnh: Internet

Theo đó, DN này bị phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Atesco không thể hiện dòng tiền liên quan đến khoản phải thu về cho vay trị giá 5,9 tỷ đồng đối với ông Vũ Thành Đức trong năm 2018 sai lệch so với thông tin tại Khoản 4 Mục V Thuyết minh Báo cáo tài chính này.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 do Công ty tự lập (Công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 20/1/2020) có các chỉ tiêu sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (công bố trên trang thông tin điện tử của HNX ngày 26/03/2020).

Công ty này buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

DN này cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Đồng thời, DN này cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

Hoài Anh