Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trình Quốc hội

21:19 | 27/10/2022

(HQ Online) - Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội”.

Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước ngành Thuế năm 2023 trên tinh thần nỗ lực cao nhất
Những điểm đáng chú ý trong dự toán ngân sách năm 2023
Năm 2023, các đơn vị sự nghiệp công lập phải giảm chi từ 2 đến 3%
Ảnh minh họa: Internet
Dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2023 là 1.620,7 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2022 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2023 trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ tư xem xét, quyết định.

Bản báo cáo gồm 4 phần: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022; Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Phụ lục số liệu liên quan.

“Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội” hiện được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất.

Cụ thể, dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2023 là 1.620,7 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,7%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13,3%GDP.

Dự toán tổng chi cân đối NSNN năm 2023 là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 291,6 nghìn tỷ đồng (+16,3%) so với dự toán năm 2022.

Dự kiến khung cân đối thu, chi NSNN 3 năm 2023-2025 cho thấy, về thu NSNN, dự kiến tổng thu cân đối NSNN kế hoạch 3 năm 2023-2025 khoảng 5.178,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với thu NSNN 3 năm 2020-2022. Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN kế hoạch 3 năm 2023-2025 khoảng 6.473 nghìn tỷ đồng, gấp 1,15 lần chi NSNN 3 năm 2020-2022.

Hoài Anh