Còn hơn 4,2% vốn đầu tư công chưa được phân bổ

12:07 | 30/11/2022

(HQ Online) - Hết 11 tháng vẫn còn hơn 24 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 chưa được phân bổ vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Rốt ráo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. 	Ảnh: Thuỳ Linh
Ước 11 tháng, tổng số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đã phân bổ là 620.873 tỷ đồng. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước 11 tháng, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đã phân bổ là 620.873 tỷ đồng, đạt 107,04% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (580.046 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 65.251 tỷ đồng.

Nếu không tính số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng (65.251,445 tỷ đồng) thì tổng vốn đã phân bổ là 555.622 tỷ đồng, đạt 95,79% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó: vốn ngân sách trung ương là 275.101 tỷ đồng (đạt 99,70% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao); vốn cân đối ngân sách địa phương là 345.772 tỷ đồng (đạt 113,70% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao).

Như vậy, hiện số vốn chưa phân bổ chi tiết là 24.424,365 tỷ đồng, chiếm 4,21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cho biết, số vốn chưa phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương là 820,422 tỷ đồng, chiếm 0,60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Còn của các địa phương thì số vốn chưa phân bổ là 23.603 tỷ đồng, chiếm 5,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Tài chính, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn. Cụ thể, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia), có 4/52 bộ chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao do một số bộ, cơ quan trung ương mới được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022; một số bộ, cơ quan trung ương đang đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, Bộ Tài chính cho biết, có 51/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.

Đáng chú ý, đối với vốn kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia, theo Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 1/7/2022 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Đến thời điểm hiện, Bộ Tài chính đã nhận được 52/52 báo cáo của các địa phương đã giao kế hoạch vốn thực hiện cho các đơn vị trực thuộc. Có 01/52 địa phương chưa giao hết kế hoạch vốn là tỉnh Khánh Hòa.

Thùy Linh