Chuyển cấp độ dịch từ “Xanh” sang “Vàng”, người dân ra vào Hà Nội như thế nào?

09:22 | 02/11/2021

(HQ Online) - Theo UBND TP Hà Nội, những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 1 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 1 từ khi tới Hà Nội.

Hà Nội nâng cấp độ dịch lên mức 2
Xây dựng phương án lập 87 trạm thu phí xe vào nội đô TP Hà Nội từ 2025
Hà Nội: Khẩn trương công bố cấp độ dịch
Hà Nội: Dừng kiểm soát người ra vào Hà Nội tại các chốt

Theo Kế hoạch số 243/KH-UBND về thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", TP phân loại cấp độ dịch thành 4 cấp, gồm: Cấp 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 - nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng; cấp 3 - nguy cơ cao, tương ứng với màu cam; cấp 4 - nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch từ quy mô cấp xã, phường, thị trấn. Thành phố khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.

UBND TP Hà Nội cũng hướng dẫn cụ thể việc đi lại của người dân đến từ các địa phương có cấp độ dịch khác nhau về Thủ đô. Cụ thể, đối với người từ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ rất cao (cấp 4, tương ứng với màu đỏ) hoặc khu vực phong tỏa/cách ly y tế đã tiêm đủ liều vắc xinphòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 1 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 1 từ khi tới Hà Nội.

Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 2 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 từ khi tới Hà Nội.

Những người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tới Hà Nội, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi tới Hà Nội.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chuyển cấp độ dịch từ “Xanh” sang “Vàng”, người dân ra vào Hà Nội như thế nào?
Tất cả các trường hợp ngay khi về đến hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Ảnh minh hoạ: Internet.

Đối với người từ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ cao (cấp 3, tương ứng với màu cam) đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày từ khi tới Hà Nội.

Những người tiêm chưa đủ liều hoặc chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong suốt thời gian cách ly, tự theo dõi sức khỏe nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời, TP Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Đối với người từ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ trung bình (cấp 2, tương ứng với màu vàng) đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội không áp dụng cách ly, xét nghiệm.

Những người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương.

Đối với người từ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, từ các địa phương có nguy cơ thấp (cấp 1, tương ứng với màu xanh) đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính tới thời điểm về Hà Nội không áp dụng cách ly, xét nghiệm.

Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày.

Đặc biệt, những người di chuyển qua địa bàn TP Hà Nội không thực hiện cách ly và không yêu cầu xét nghiệm; trong quá trình lưu thông qua địa bàn TP cần thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và không dừng nghỉ trên địa bàn TP trừ trường hợp bất khả kháng.

Hà Nội khuyến khích người dân hạn chế tới các địa phương khác, chỉ tới trong trường hợp cần thiết, tuần thủ quy định của Trung ương và nơi đến.

Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm: Tiêu chí 1 là tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian (số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần); tiêu chí 2 là độ bao phủ vắc xin (tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng Covid-19); tiêu chí 3 là bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Xuân Thảo