Chủ động điều hành NSNN, bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống Covid-19

15:49 | 10/08/2021

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ tình hình thu ngân sách nhà nước, diễn biến thực tiễn của dịch Covid-19 để chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước năm 2021.

Vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt và an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng phân công nhiệm vụ trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống Covid-19
Chính phủ: Điều hành dự toán NSNN chặt chẽ, bảo đảm kỷ luật tài chính, ngân sách
Chủ động điều hành NSNN, bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ảnh minh họa: Internet

Để chủ động nguồn lực đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của ngân sách trung ương trong những tháng cuối năm, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 5463/VPCP-KTTH gửi Bộ Tài chính truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ tình hình thu ngân sách nhà nước, diễn biến thực tiễn của dịch Covid-19 để chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách nhà nước năm 2021.

Công tác này cần bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của ngân sách trung ương trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướg yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nhiệm vụ này trước ngày 25/8/2021.

Hương Dịu