Chọn ngày 10/10 là ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính

15:51 | 27/09/2022

(HQ Online) - Theo Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 26/9/2022 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký ban hành, ngày 10/10 hàng năm là ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính
Bộ Tài chính bắt đầu triển khai Ngày Pháp luật tài chính 2022
Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu xếp hạng chuyển đổi số DTI 2021
Doanh nghiệp hỗ trợ nhau chuyển đổi số là bước đi chiến lược để đôi bên cùng thắng. Ảnh: ST
Ngày 10/10 là ngày chuyển đổi số ngành Tài chính. Ảnh: ST

Mục đích tổ chức ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, ngày chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích trong việc chuyển đổi số quốc gia nói chung và các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động chuyển đổi số quốc gia nói chung và hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức hoặc lồng ghép các chuyên đề, hội thảo, báo cáo liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính trong dịp tháng 10 hàng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của Bộ Tài chính tới các bộ, ngành, địa phương, công chức toàn ngành Tài chính và giới thiệu đến người dân, doanh nghiệp các sản phẩm chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Hoài Anh